Blog

Likwidacja apteki – leki

Likwidacja apteki – leki

Postępowanie z zapasem leków po likwidacji apteki

W związku z likwidacją właściciele stają przed problemem zagospodarowania leków pozostałych na stanie. Często zastanawiają się nad odsprzedażą zapasów innej aptece lub też na zorganizowaniu ich wyprzedaży pacjentom. Przed podjęciem decyzji warto przenalizować zgodność takich działań z Prawem farmaceutycznym oraz poznać wszelkie możliwe rozwiązania.

Sprzedaż leku tylko “dla pacjenta”

W świetle obowiązujących przepisów zabronione jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę innej aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu. Naruszenie tego zakazu zagrożone jest karą pozbawienia wolności. Leki w Polsce nie podlegają swobodnemu obrotowi rynkowemu, co ma zagwarantować bezpieczeństwo zdrowia i życia pacjentów oraz dostępność do produktów leczniczych.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca rezygnuje z prowadzenia działalności aptecznej. W celu uniknięcia zmarnotrawieniu pełnowartościowych produktów leczniczych, jak również strat majątkowych podmiotów kończących działalność WIF, w decyzji stwierdzającej wygaśniecie zezwolenia może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia.

Zgoda WIF na zbycie leków do innej apteki

Uzyskanie zezwolenia WIF na sprzedaż leków innej aptece wymaga złożenia odpowiedniego wniosku zawierającego zestawienie zapasów leków. Wydana decyzja zawiera wykaz produktów leczniczych podlegających zbyciu określonemu podmiotowi, z wyszczególnieniem: nazwy, dawki, wielkości opakowania, liczby opakowań, postaci farmaceutycznej, numeru GTIN zgodnego z systemem GS1, numeru serii oraz daty ważności.

Niedopuszczalna jest sprzedaż tych produktów innej aptece czy hurtowni przed uzyskaniem odpowiedniej zgody WIF w decyzji wygaszającej zezwolenie. Tego typu działanie stanowi przesłankę do cofnięcia zezwolenia, a wygaśnięcia w takim przypadku nie stwierdza się.

Wyprzedaż leków w związku z likwidacją apteki

Zorganizowanie wyprzedaży leków pacjentom przed jej zamknięciem to działanie bardzo ryzykowne. Prawo farmaceutyczne zakazuje bowiem reklamy aptek, a umieszczanie w witrynach aptek lub rozpowszechnienie za pomocą ulotek informacji o wyprzedaży zapasów leków może stanowić jej przejaw.

Dobrym rozwiązaniem wydaje się za to zwrot zakupionych przez aptekę, a niesprzedanych leków do hurtowni farmaceutycznej, w której zostały one zakupione.

Zwrot leków do hurtowni

Nie ma żadnych przeszkód prawnych do przyjmowania przez hurtownie farmaceutyczne – w ramach zwrotów – zakupionych w nich produktów leczniczych od aptek ogólnodostępnych w przypadku zaprzestania przez nie działalności gospodarczej. Wszystko jednak zależy od treści umowy zawartej z hurtownią.

Zazwyczaj zwrot odbywa się po cenie pierwotnej, w której zostały one zakupione. Aby leki mogły podlegać redystrybucji, muszą spełniać określone warunki, czyli przede wszystkim mieć odpowiednio długą datę ważności, nienaruszone, oryginalne opakowanie oraz rzetelnie udokumentowane warunki przechowywania.

Podsumowanie

Odpowiednio wczesne przemyślenie rozdysponowania zapasów produktów leczniczych pozwala uniknąć strat materialnych. Jeżeli chcesz się prawidłowo przygotować do możliwości sprzedaży lub zwrotu leków do hurtowni w związku z likwidacja działalności zapraszam do kontaktu.

Marta Jabłońska
radca prawny, senior associate
Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 12 376 00 02 fax: + 48 12 312 08 90 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836