Proces cywilny

Nowe postępowanie gospodarcze w praktyce
02.02.2024
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany w zakresie przebiegu postępowań sądowych. Zasadnicze zmiany prawodawca wprowadził Ustawą z dnia 4 lipca…
Czytaj całość
Naruszenie autorskich praw majątkowych – roszczenie o zapłatę dwukrotności wynagrodzenia za korzystanie z utworu
28.07.2022
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, tym razem skupimy uwagę na naprawieniu szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości dwukrotności wynagrodzenia. Mowa…
Czytaj całość
Naruszenie autorskich praw majątkowych – roszczenie o naprawienie szkody na zasadach ogólnych
29.04.2022
Twórcy – co do zasady – przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie…
Czytaj całość
Zawezwanie do próby ugodowej
16.11.2021
Truizmem jest stwierdzenie, że nic w życiu nie jest wieczne. I tak jest również z roszczeniami majątkowymi. Niezmiernie ważne jest…
Czytaj całość
Sposób przedawnienia roszczeń wymagalnych na dzień zmiany przepisów o skróceniu terminu przedawnienia
16.03.2021
Niedawno zmieniły się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące terminu przedawniania się roszczeń. Zmiana ta polega przede wszystkim na skróceniu tych terminów…
Czytaj całość
Kara umowna przy odstąpieniu od umowy
16.10.2020
Karę umowną można spotkać w prawie każdej umowie handlowej. Nie zawsze jednak może ona zostać skutecznie zastrzeżona. Jak prawidłowo zabezpieczyć…
Czytaj całość
Kontakt do specjalisty
Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 12 376 00 02 fax: + 48 12 312 08 90 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836