Proces cywilny

Zarzut potrącenia w procesie
20.06.2024
Niejednokrotnie w obrocie gospodarczym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy podmioty gospodarcze są wobec siebie zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami.…
Czytaj całość
Zmiana powództwa w postępowaniu gospodarczym
12.03.2024
Postępowanie gospodarcze, które powróciło do sądów w 2019 roku w dalszym ciągu budzi pewne wątpliwości praktyczne. Jednym z głównych wyzwań…
Czytaj całość
Ograniczenia w postępowaniu dowodowym w sprawach gospodarczych
27.02.2024
Powrót do postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, połączony ze zmianą definicji samej sprawy gospodarczej – omówiony szeroko w artykule „Nowe…
Czytaj całość
Nowe postępowanie gospodarcze w praktyce
02.02.2024
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany w zakresie przebiegu postępowań sądowych. Zasadnicze zmiany prawodawca wprowadził Ustawą z dnia 4 lipca…
Czytaj całość
Naruszenie autorskich praw majątkowych – roszczenie o zapłatę dwukrotności wynagrodzenia za korzystanie z utworu
28.07.2022
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, tym razem skupimy uwagę na naprawieniu szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości dwukrotności wynagrodzenia. Mowa…
Czytaj całość
Naruszenie autorskich praw majątkowych – roszczenie o naprawienie szkody na zasadach ogólnych
29.04.2022
Twórcy – co do zasady – przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie…
Czytaj całość
Zawezwanie do próby ugodowej
16.11.2021
Truizmem jest stwierdzenie, że nic w życiu nie jest wieczne. I tak jest również z roszczeniami majątkowymi. Niezmiernie ważne jest…
Czytaj całość
Sposób przedawnienia roszczeń wymagalnych na dzień zmiany przepisów o skróceniu terminu przedawnienia
16.03.2021
Niedawno zmieniły się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące terminu przedawniania się roszczeń. Zmiana ta polega przede wszystkim na skróceniu tych terminów…
Czytaj całość
Kara umowna przy odstąpieniu od umowy
16.10.2020
Karę umowną można spotkać w prawie każdej umowie handlowej. Nie zawsze jednak może ona zostać skutecznie zastrzeżona. Jak prawidłowo zabezpieczyć…
Czytaj całość
Kontakt do specjalisty
Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 12 376 00 02 fax: + 48 12 312 08 90 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836