Najlepsze rozwiązanie dla Ciebie
Kim
jesteśmy
Skoblenko Rojkowicz
Rojkowicz Skoblenko
i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

To zespół prawników o wieloletnim doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów, działających na rynku polskim i międzynarodowym (szczególnie na rynkach Europy Wschodniej i Azji Centralnej). W świadczonych przez nas usługach stawiamy na profesjonalizm, bliską i bezpośrednią współpracę z Klientem oraz poszukiwanie efektywnych i nieszablonowych rozwiązań stawianych przed nami zadań.

Chcemy, aby nasi Klienci mogli znaleźć u nas nie tylko rzetelną wiedzę prawniczą, ale także umiejętności doradztwa biznesowego na dynamicznie rozwijającym i zmieniającym się rynku. Nasi prawnicy zdobywali doświadczenie w obsłudze podmiotów o różnym profilu, posiadają także świetną znajomość języków obcych, a dzięki bliskiej współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin (doradcami podatkowymi, księgowymi, brokerami celnymi czy doradcami biznesowymi) są w stanie zapewnić kompleksową obsługę nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Kim jesteśmy

Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej

Profesjonalna współpraca z klientem

Kompleksowa obsługa projektów

Jesteśmy zespołem prawników o wieloletnim doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów, działających na rynku polskim i międzynarodowym (szczególnie na rynkach Europy Wschodniej i Azji Centralnej). W świadczonych przez nas usługach stawiamy na profesjonalizm, bliską i bezpośrednią współpracę z Klientem oraz poszukiwanie efektywnych i nieszablonowych rozwiązań stawianych przed nami zadań.

Chcemy, aby nasi Klienci mogli znaleźć u nas nie tylko rzetelną wiedzę prawniczą, ale także umiejętności doradztwa biznesowego na dynamicznie rozwijającym i zmieniającym się rynku. Nasi prawnicy zdobywali doświadczenie w obsłudze podmiotów o różnym profilu, posiadają także świetną znajomość języków obcych, a dzięki bliskiej współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin (doradcami podatkowymi, księgowymi, brokerami celnymi czy doradcami biznesowymi) są w stanie zapewnić kompleksową obsługę nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Jak możemy Ci pomóc
 • Prawo nieruchomości, proces inwestycyjny

  Od lat doradzamy naszym Klientom w najbardziej skomplikowanych projektach nieruchomościowych. Wspieramy deweloperów w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych – mieszkaniowych, biurowych, usługowych. Prowadzimy szczegółowe audyty prawne nieruchomości. Proponujemy optymalną strukturę organizacyjną i najlepsze rozwiązania podatkowe. Pomagamy w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Bronimy interesów inwestora w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

  Zapewniamy wsparcie prawne w procesie zarządzania nieruchomościami. Doświadczenie naszego zespołu daje pewność otrzymania przez inwestora pełnego wsparcia na każdym etapie realizacji inwestycji.

 • Spółki i prawo korporacyjne

  Doradztwo z zakresu prawa spółek i prawa korporacyjnego stanowi jedną z przeważających gałęzi naszej działalności. Świadczymy pomoc prawną obejmującą funkcjonowanie wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego: kapitałowych i osobowych, a także działanie innych podmiotów gospodarczych na rynku polskim. Nasze usługi skierowane są zarówno do członków organów (Zarządu, Rady Nadzorczej), jak i do grona właścicielskiego spółek (wspólnicy, akcjonariusze).

  Kompleksowo prowadzimy procesy związane ze zmianami w umowach i statutach spółek, podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego, wnoszeniem wkładów pieniężnych i niepieniężnych czy zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. Przygotowujemy posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walne zgromadzenia oraz zgromadzenia i zebrania wspólników, a na życzenie Klienta koordynujemy również ich przebieg. Przeprowadzamy zmiany członków organów spółek czy wspólników i akcjonariuszy takich spółek. Dla podmiotów o bardziej rozbudowanej strukturze przygotowujemy szczegółowe regulaminy określające zasady funkcjonowania ich organów.

  Cechuje nas dbałość o szczegóły niezbędna przy obsłudze korporacyjnej podmiotów. Na każdym etapie prowadzonego procesu wyjaśniamy ewentualne wątpliwości naszych Klientów.

 • Rynek kapitałowy, fuzje i przejęcia

  Kancelaria realizuje projekty z zakresu prawa kapitałowego. Dotyczą one przede wszystkim wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu regulowanego na GPW, a także do alternatywnego systemu obrotu NewConnect czy na rynek obligacji Catalyst. Oprócz doraźnego doradztwa oferujemy długoterminowe bieżące wsparcie przy spełnianiu obowiązków informacyjnych oraz w obrocie instrumentami finansowymi (w tym procedury wezwania).

  W ramach projektów M&A uczestniczymy i doradzamy w realizacji procesów inwestycyjnych, których celem jest nabycie lub zbycie udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części bądź zbioru rzeczy ruchomych wchodzących w skład takiego przedsiębiorstwa. Specjalizujemy się w obsłudze transgranicznych połączeń spółek. Prowadzimy procesy M&A z udziałem spółek z siedzibą na Cyprze, na Malcie oraz w Hiszpanii.

  Wspieramy Klienta na każdym etapie takiego projektu, zapewniając kompleksowe jego przygotowanie i prowadzenie, począwszy od badania prawnego (due dilligence) przejmowanego podmiotu oraz przedstawienia wniosków z takiego audytu, przez udział w negocjacjach, przygotowanie umów inwestycyjnych, dostosowanie umowy lub statutu podmiotu przejmowanego, realizację poszczególnych etapów umów inwestycyjnych czy wreszcie zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia i optymalizacji transakcji np. przy wykorzystaniu podmiotów zagranicznych.

  Świadcząc nasze usługi, wykorzystujemy wszelkie dostępne instrumenty prawne, by zapewnić naszym Klientom najkorzystniejsze dla nich rozwiązania.

 • Prawo farmaceutyczne

  Od wielu lat świadczymy kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność farmaceutyczną. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego pozwalają nam zapewnić bezpieczne i efektywne prowadzenie biznesu w tej branży.

  Świadczymy doradztwo prawne głównie na rzecz aptek ogólnodostępnych i ich sieci działających w ramach systemu franczyzowego.

  Oferujemy pomoc w ich bieżącej działalności, przy uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń, prowadzeniu polityki zatrudnienia, czy współpracy z firmami farmaceutycznymi. Pomagamy im się rozwijać, doradzając przy wdrażaniu systemu franczyzowego, wprowadzaniu na rynek produktów pod marką własną czy prowadzeniu sprzedaży internetowej.

  Nasza wiedza z zakresu prawa farmaceutycznego i rozumienie potrzeb przedsiębiorstw z tego sektora przekłada się na sukces naszych klientów.

 • Spory sądowe, w tym sprawy kredytów frankowych (CHF)

  Zapewniamy naszym Klientom reprezentację w najtrudniejszych sprawach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed sądami arbitrażowymi.

  W ramach Kancelarii, wyodrębniliśmy zespół prawników odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Mając na uwadze liczbę spraw wpływających do Kancelarii – stworzyliśmy serwis dedykowany kredytobiorcom CHF – www.niewaznykredyt.pl.

  Nasi prawnicy prowadzą również sprawy na etapie przedsądowym doradzając przy zawieraniu ugód i uczestnicząc w mediacjach. Działając w oparciu o posiadane doświadczenie tworzymy spójne strategie procesowe uwzględniając charakter sprawy i cele wyznaczane przez Klientów.

 • Obsługa transakcji i podmiotów na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej

  Kancelaria R&S powstała z myślą o przedsiębiorcach prowadzących interesy w Europie Środkowo-Wschodniej. Ścisła współpraca kancelarii prawnych z Polski i Ukrainy pozwala naszym Klientom realizować własne cele biznesowe przy uwzględnieniu specyfiki danego rodzaju biznesu i aspektów prawnych panujących w poszczególnych krajach.

  Możemy pochwalić się bardzo wysoką skutecznością w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia pracowników zagranicznych w Polsce.

  Dzięki zgrupowaniu pod jedną marką doświadczonych ekspertów z różnych krajów i biegłej znajomości języków obcych możemy zagwarantować naszym Klientom międzynarodową obsługę prawną na najwyższym poziomie w językach polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Naszą działalność prowadzimy we współpracy ze specjalistami branżowymi (audytorzy, tłumacze, księgowi, rzeczoznawcy majątkowi). To właśnie scentralizowana sieć niezależnych, stale współpracujących ekspertów w kraju i za granicą pozwala elastycznie i efektywnie realizować najbardziej skomplikowane projekty.

Nasz Zespół
Konrad Rojkowicz
radca prawny, managing partner
Prawo nieruchomości
Prawo spółek
Fuzje i przejęcia

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym i postępowaniach sądowych.

Uczestniczył i doradzał w wielu procesach połączeń i przejęć spółek (M&A), w tym również połączeń transgranicznych (Cypr, Malta, Hiszpania). Dla inwestorów, w tym podmiotów notowanych na GPW oraz funduszy inwestycyjnych venture capital prowadził kompleksowe audyty prawne (due diligence) spółek będących przedmiotem akwizycji oraz negocjował umowy inwestycyjne w zakresie warunków nabycia takich podmiotów.

Reprezentuje kredytobiorców w sprawach o roszczenia z umów kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

e-mail: konrad.rojkowicz@rspartners.pl
Oleksandr Skoblenko
radca prawny, managing partner
Inwestycje
Prawo nowych technologii
Prawo korporacyjne

Specjalizuje się w prawie cywilnym, transakcjach nabywania przedsiębiorstw oraz zagadnieniach związanych z działalnością firm inwestycyjnych. Na co dzień identyfikuje ryzyka prawne oraz wskazuje optymalne rozwiązania biznesowe dla Klientów.

Wielokrotnie uczestniczył w procesach due diligence, zajmując się problematyką z zakresu odpowiedzialności kontraktowej.

Doradza międzynarodowym grupom kapitałowym z branży IT.

Świadczy pomoc prawną w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

e-mail: oleksandr.skoblenko@rspartners.pl
Krzysztof Słupiński
radca prawny, partner
RODO
Prawo spółek
Fuzje i przejęcia

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego, postępowania cywilnego oraz administracyjnego. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół tematyki prawa spółek handlowych.

Doradza w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Doświadczenie w tym zakresie zdobył realizując audyty, prowadząc kompleksowe wdrożenia oraz pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Reprezentuje kredytobiorców w sprawach o roszczenia z umów kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

e-mail: krzysztof.slupinski@rspartners.pl
Marta Jabłońska
radca prawny, senior associate
Prawo pracy
Prawo farmaceutyczne
Spory sądowe

Zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców. Doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz prawa spółek. Posiada doświadczenie procesowe.

Specjalizuje się w tworzeniu i negocjowaniu umów w obrocie gospodarczym Zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa nieruchomości.

Świadczy także pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Wiedzę w tej dziedzinie wykorzystuje przy tworzeniu wewnętrznych polityk i procedur dla pracodawców.

Posiada doświadczenie z zakresu prawa farmaceutycznego, które zdobyła przy obsłudze prawnej sieci aptek ogólnodostępnych.

e-mail: marta.jablonska@rspartners.pl
Anna Kasprzycka
radca prawny, senior associate
Prawo umów
Prawo międzynarodowe

Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego oraz migracyjnego. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się także na prawie autorskim. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla obcokrajowców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia na terytorium RP.

Posługuje się językami rosyjskim, ukraińskim, angielskim i francuskim.

e-mail: anna.kasprzycka@rspartners.pl
Ilona Fortuna
radca prawny, senior associate
Prawo własności intelektualnej
Spory sądowe
Prawo nieruchomości

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Zajmuje się także zagadnieniami prawa autorskiego i prawa nieruchomości. Posiada doświadczenie procesowe oraz z zakresu negocjowania umów w obrocie gospodarczym.

Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: ilona.fortuna@rspartners.pl
Magdalena Barta
adwokat, senior associate
Kredyty frankowe
Spory sądowe

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego.

e-mail: magdalena.barta@rspartners.pl
Agnieszka Smardzewska
radca prawny, associate
Prawo umów
Prawo spółek

Zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców. Doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

Posiada bogate doświadczenie procesowe, zarówno w postępowaniach cywilnych , gospodarczych, jak i administracyjnych.

Specjalizuje się w tworzeniu i negocjowaniu umów w obrocie gospodarczym.

Zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa cywilnego i gospodarczego.

e-mail: agnieszka.smardzewska@rspartners.pl
Amadeusz Stypka
radca prawny, associate

Specjalizuje się w prawie gospodarczym. Prowadzi obsługę transakcji nabywania przedsiębiorstw oraz procesów fuzji i przejęć spółek.

Doradza także w zakresie prawa cywilnego i podatkowego oraz prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: amadeusz.stypka@rspartners.pl
Piotr Ochwat
adwokat, of counsel
Prawo karne

Z Kancelarią współpracuje w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, w szczególności dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym, przestępstw dotyczących praw własności intelektualnej i praw autorskich, przestępstw i wykroczeń drogowych, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu.

Świadczy obsługę prawną również w języku angielskim. Posługuje się językami niemieckim i słowackim.

e-mail: piotr.ochwat@rspartners.pl
Damian Rymarz
aplikant radcowski, associate
Prawo umów
Prawo korporacyjne

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, a także prawa pracy i prawa administracyjnego.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży IT, outsourcingu oraz branży chemicznej, w tym także w zakresie tworzenia i negocjowania umów w obrocie gospodarczym.

Posiada doświadczenie procesowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

e-mail: damian.rymarz@rspartners.pl
Karolina Ociepka
aplikant radcowski, junior associate
Prawo spółek

Zajmuje się prawem cywilnym oraz prawem spółek handlowych.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności wokół prawa spółek handlowych, prawa konkurencji i prawa Unii Europejskiej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

e-mail: karolina.ociepka@rspartners.pl
Kamil Grabiński
prawnik, junior associate
Prawo spółek
Prawo administracyjne

Zajmuje się prawem cywilnym, prawem spółek handlowych oraz prawem administracyjnym, w tym prawem miejscowym.

Jego zainteresowania naukowe skupiają wokół prawa administracyjnego, szczególnie problematyki transkrypcji aktów stanu cywilnego oraz samorządu terytorialnego.

e-mail: kamil.grabinski@rspartners.pl
Piotr Wołoch
prawnik, junior associate
Prawo spółek

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych.

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia prawa konstytucyjnego, w tym prawo do sądu w polskim systemie prawnym.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: piotr.woloch@rspartners.pl
Sylwia Janas
HR & Development Manager
zarządzanie i rozwój

Odpowiedzialna za procesy HR oraz koordynowanie i realizowanie działań związanych z rozwojem oraz funkcjonowaniem kancelarii.

Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: sylwia.janas@rspartners.pl
Joanna Szeliga-Strambowska
Financial Specialist
Finanse

Zajmuje się obsługą finansową Kancelarii m.in. rozliczeniami finansowo-
księgowymi, rozliczaniami z klientami.

Odpowiedzialna jest za proces obiegu, akceptacji i płatności dokumentów.

e-mail: joanna.szeliga-strambowska@rspartners.pl
Apolonia Winiarz-Dudek
administration specialist
Obsługa sekretariatu
Wsparcie prawników

W Kancelarii zajmuje się obsługą sekretariatu oraz bieżącym wsparciem pracy prawników.

Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: office@rspartners.pl
Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 519 635 514 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836