Najlepsze rozwiązanie dla Ciebie
Kim
jesteśmy
Skoblenko Rojkowicz
Rojkowicz Skoblenko
i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

To zespół prawników o wieloletnim doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów, działających na rynku polskim i międzynarodowym (szczególnie na rynkach Europy Wschodniej i Azji Centralnej). W świadczonych przez nas usługach stawiamy na profesjonalizm, bliską i bezpośrednią współpracę z Klientem oraz poszukiwanie efektywnych i nieszablonowych rozwiązań stawianych przed nami zadań.

Chcemy, aby nasi Klienci mogli znaleźć u nas nie tylko rzetelną wiedzę prawniczą, ale także umiejętności doradztwa biznesowego na dynamicznie rozwijającym i zmieniającym się rynku. Nasi prawnicy zdobywali doświadczenie w obsłudze podmiotów o różnym profilu, posiadają także świetną znajomość języków obcych, a dzięki bliskiej współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin (doradcami podatkowymi, księgowymi, brokerami celnymi czy doradcami biznesowymi) są w stanie zapewnić kompleksową obsługę nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Jak możemy Ci pomóc
 • Doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

  Doradzamy naszym Klientom we wszystkich aspektach działalności gospodarczej. Nasze usługi obejmują w szczególności pomoc w planowaniu prawno-podatkowym i wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, zakładanie i nabywanie spółek oraz ich bieżącą obsługę, w tym przygotowanie opinii i analiz prawnych, sporządzanie projektów umów, aktów wewnętrznych oraz innych niezbędnych dokumentów.

  Oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną wszędzie tam gdzie jest ona niezbędna do budowania i rozwoju podejmowanych przez nich przedsięwzięć gospodarczych. Od wielu lat stale doradzamy podmiotom z różnych branży, będących na różnym etapie ich działalności, co pozwala nam szerzej postrzegać rynek, a jednocześnie gwarantuje doświadczenie oraz specjalizację w tych zakresach. Pracujemy m.in. z firmami z branży produkcyjnej, budowlanej, nieruchomościowej, hotelowej, farmaceutycznej, automotive, restauracyjnej, transportowej czy nowych technologii.

 • Spółki i prawo korporacyjne

  Doradztwo z zakresu prawa spółek i prawa korporacyjnego stanowi jedną z przeważających gałęzi naszej działalności. Świadczymy pomoc prawną obejmującą funkcjonowanie wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego: kapitałowych i osobowych, a także działanie innych podmiotów gospodarczych na rynku polskim. Nasze usługi skierowane są zarówno do członków organów (Zarządu, Rady Nadzorczej), jak i do grona właścicielskiego spółek (wspólnicy, akcjonariusze).

  Kompleksowo prowadzimy procesy związane ze zmianami w umowach i statutach spółek, podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego, wnoszeniem wkładów pieniężnych i niepieniężnych czy zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. Przygotowujemy posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walne zgromadzenia oraz zgromadzenia i zebrania wspólników, a na życzenie Klienta koordynujemy również ich przebieg. Przeprowadzamy zmiany członków organów spółek czy wspólników i akcjonariuszy takich spółek. Dla podmiotów o bardziej rozbudowanej strukturze przygotowujemy szczegółowe regulaminy określające zasady funkcjonowania ich organów.

  Cechuje nas dbałość o szczegóły niezbędna przy obsłudze korporacyjnej podmiotów. Na każdym etapie prowadzonego procesu wyjaśniamy ewentualne wątpliwości naszych Klientów.

 • Rynek kapitałowy, fuzje i przejęcia

  Kancelaria realizuje projekty z zakresu prawa kapitałowego. Dotyczą one przede wszystkim wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu regulowanego na GPW, a także do alternatywnego systemu obrotu NewConnect czy na rynek obligacji Catalyst. Oprócz doraźnego doradztwa oferujemy długoterminowe bieżące wsparcie przy spełnianiu obowiązków informacyjnych oraz w obrocie instrumentami finansowymi (w tym procedury wezwania).

  W ramach projektów M&A uczestniczymy i doradzamy w realizacji procesów inwestycyjnych, których celem jest nabycie lub zbycie udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części bądź zbioru rzeczy ruchomych wchodzących w skład takiego przedsiębiorstwa. Specjalizujemy się w obsłudze transgranicznych połączeń spółek. Prowadzimy procesy M&A z udziałem spółek z siedzibą na Cyprze, na Malcie oraz w Hiszpanii.

  Wspieramy Klienta na każdym etapie takiego projektu, zapewniając kompleksowe jego przygotowanie i prowadzenie, począwszy od badania prawnego (due dilligence) przejmowanego podmiotu oraz przedstawienia wniosków z takiego audytu, przez udział w negocjacjach, przygotowanie umów inwestycyjnych, dostosowanie umowy lub statutu podmiotu przejmowanego, realizację poszczególnych etapów umów inwestycyjnych czy wreszcie zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia i optymalizacji transakcji np. przy wykorzystaniu podmiotów zagranicznych.

  Świadcząc nasze usługi, wykorzystujemy wszelkie dostępne instrumenty prawne, by zapewnić naszym Klientom najkorzystniejsze dla nich rozwiązania.

 • Doradztwo podatkowe

  Dzięki doświadczeniu prawników Kancelarii R&S w zagadnieniach podatkowych, dostarczamy naszym Klientom najbardziej efektywne dla nich rozwiązania zmierzające do zminimalizowania obciążeń podatkowych, a tym samym osiągania przez nich wymiernych korzyści finansowych.

  Przy proponowaniu rozwiązań prawnych szczególną uwagę zwracamy na aspekty podatkowe. W tym celu przewidujemy ryzyka związane z obciążeniami publicznoprawnymi i staramy się je odpowiednio wcześniej eliminować. Dla naszych Klientów poszukujemy rozwiązań zarówno w polskim jak i zagranicznych systemach podatkowych.

  Jakość świadczonych przez nas usług gwarantowana jest naszym wieloletnim doświadczeniem oraz stałą współpracą z doradcami podatkowymi.

 • Spory sądowe i międzynarodowy arbitraż

  Zapewniamy naszym Klientom reprezentację w najtrudniejszych sprawach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed sądami arbitrażowymi – w szczególności przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) czy w ramach Międzynarodowego Wiedeńskiego Centrum Arbitrażowego (VIAC).

  Nasi prawnicy prowadzą również sprawy na etapie przedsądowym doradzając przy zawieraniu ugód i uczestnicząc w mediacjach. Działając w oparciu o posiadane doświadczenie tworzymy spójne strategie procesowe uwzględniając charakter sprawy i cele wyznaczane przez Klientów.

 • Obsługa transakcji i podmiotów na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej

  Kancelaria R&S powstała z myślą o przedsiębiorcach prowadzących interesy w Europie Środkowo-Wschodniej. Ścisła współpraca kancelarii prawnych z Polski, Ukrainy i Rosji pozwala naszym Klientom realizować własne cele biznesowe przy uwzględnieniu specyfiki danego rodzaju biznesu i aspektów prawnych panujących w poszczególnych krajach.

  Możemy pochwalić się bardzo wysoką skutecznością w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia pracowników zagranicznych w Polsce.

  Dzięki zgrupowaniu pod jedną marką doświadczonych ekspertów z różnych krajów i biegłej znajomości języków obcych możemy zagwarantować naszym Klientom międzynarodową obsługę prawną na najwyższym poziomie w językach polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Naszą działalność prowadzimy we współpracy ze specjalistami branżowymi (audytorzy, tłumacze, księgowi, rzeczoznawcy majątkowi). To właśnie scentralizowana sieć niezależnych, stale współpracujących ekspertów w kraju i zagranicą pozwala elastycznie i efektywnie realizować najbardziej skomplikowane projekty.

Nasz Zespół
Konrad Rojkowicz
radca prawny, partner

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie pod nr KR-1854. Wykształcenie zdobył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym i postępowaniach sądowych.

Uczestniczył i doradzał w wielu procesach połączeń i przejęć spółek (M&A), w tym również połączeń transgranicznych (Cypr, Malta, Hiszpania). Dla inwestorów, w tym podmiotów notowanych na GPW oraz funduszy inwestycyjnych venture capital prowadził kompleksowe audyty prawne (due diligence) spółek będących przedmiotem akwizycji oraz negocjował umowy inwestycyjne w zakresie warunków nabycia takich podmiotów.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonuje się wyczynową jazdą na rowerze.

e-mail: konrad.rojkowicz@rspartners.pl
Oleksandr Skoblenko
radca prawny, partner

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod numerem KR-1860, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie cywilnym, międzynarodowym, autorskim, rynku IT oraz nowoczesnych technologii. Autor i negocjator kontraktów handlowych, w tym w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Od 14 lat świadczy pomoc prawną dla podmiotów międzynarodowych.

Świadczy pomoc prawną w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Prywatnie interesuje się jazdą na motocyklu oraz grafiką komputerową.

e-mail: oleksandr.skoblenko@rspartners.pl
Marta Jabłońska
radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie pod numerem KR-3332. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowana w działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz sporządzaniu i negocjowaniu umów w obrocie gospodarczym. Posiada doświadczenie procesowe oraz w zakresie mediacji.

Posługuje się językami angielskim i niemieckim.

Prywatnie pasjonuje się jazdą na snowboardzie oraz fotografią.

e-mail: marta.jablonska@rspartners.pl
Krzysztof Słupiński
radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie pod numerem KR-4063. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na SWPS w Warszawie.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego, postępowania cywilnego oraz administracyjnego. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół tematyki prawa spółek handlowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Pasjonat sportu: zimą rywalizuje na stokach narciarskich, a latem na boiskach do siatkówki plażowej.

e-mail: krzysztof.slupinski@rspartners.pl
Bartosz Matusiak
radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie pod nr KR-2776. Wykształcenie zdobył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, prawie karnym i postępowaniach sądowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonuje się piłką nożną.

e-mail: bartosz.matusiak@rspartners.pl
Ilona Fortuna
radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Kielcach pod numerem KL-1180. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Zajmuje się także zagadnieniami prawa autorskiego i prawa nieruchomości. Posiada doświadczenie procesowe oraz z zakresu negocjowania umów w obrocie gospodarczym.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie interesuje się literaturą, lubi też wędrówki górskie.

e-mail: ilona.fortuna@rspartners.pl
Anna Kasprzycka
radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie pod numerem KR-4199. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek prawo) oraz na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych (kierunek kulturoznawstwo ze specjalnością rosjoznawstwo). Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego UJ.

Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego oraz migracyjnego. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się także na prawie autorskim. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla obcokrajowców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia na terytorium RP.

Posługuje się językami rosyjskim, ukraińskim, angielskim i francuskim.

Prywatnie pasjonuje się rękodziełem oraz kulturą i literaturą obszaru rosyjskojęzycznego.

e-mail: anna.kasprzycka@rspartners.pl
Aleksandra Kluzik
aplikant radcowski

Aplikantka radcowska wpisana na listę aplikantów radcowskich przy OIRP w Krakowie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się także na prawie gospodarczym Unii Europejskiej.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie instruktor narciarstwa SITN PZN, latem pasjonatka wspinaczki i via ferrat.

e-mail: aleksandra.kluzik@rspartners.pl
Andrzej Florek
prawnik

Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa spółek handlowych, prawa transportowego, lotniczego oraz turystycznego.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie interesuje się jedzeniem oraz sportem, w szczególności piłką nożną i sportem zza oceanu.

e-mail: andrzej.florek@rspartners.pl
Marta Śledź
prawnik

Zajmuje się prawem cywilnym materialnym oraz prawem spółek handlowych. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się szczególnie wokół zagadnień prawa nieruchomości oraz platform internetowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie miłośniczka tańca towarzyskiego, górskich wędrówek oraz literatury XVIII i XIX wieku.

e-mail: marta.sledz@rspartners.pl
Arkadiusz Gajos
prawnik

Zawodowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego oraz migracyjnego. Ponadto interesuje się prawem porównawczym w ujęciu historycznym – w szczególności praktycznym znaczeniem i zastosowaniem rzymskich instytucji prawnych we współczesnym polskim prawie cywilnym.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Prywatnie pasjonuje się sportem. Amatorsko gra w tenisa stołowego i pływa kajakiem, a także dużo podróżuje. Interesuje się historią średniowiecza. Jest także wielbicielem powieści kryminalnych – zarówno polskich jak i zagranicznych, w szczególności skandynawskich.

e-mail: arkadiusz.gajos@rspartners.pl
Mateusz Marzec
prawnik

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego oraz migracyjnego. Jego zainteresowania obejmują także prawo finansowe i międzynarodowe publiczne.

Posługuje się językiem angielskim, serbskim i hiszpańskim.

Prywatnie interesuje się geografią polityczną, historią XX wieku, sportem i infrastrukturą transportową. Od 2018 roku jest administratorem polskojęzycznej Wikipedii. W wolnych chwilach podróżuje.

e-mail: mateusz.marzec@rspartners.pl
Sylwia Góra
Office Manager

Absolwentka Pracy Socjalnej oraz Socjologii – kryminologii i dezorganizacji społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

W kancelarii jest odpowiedzialna za administrację i komunikację w zespole oraz sprawy organizacyjne.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonatka podróży oraz zagadnień z zakresu kryminologii.

e-mail: sylwia.gora@rspartners.pl
Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 12 376 00 02 fax: + 48 12 312 08 90 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836