Najlepsze rozwiązanie dla Ciebie
Kim
jesteśmy
Skoblenko Rojkowicz
Rojkowicz Skoblenko
i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

To zespół prawników o wieloletnim doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów, działających na rynku polskim i międzynarodowym (szczególnie na rynkach Europy Wschodniej i Azji Centralnej). W świadczonych przez nas usługach stawiamy na profesjonalizm, bliską i bezpośrednią współpracę z Klientem oraz poszukiwanie efektywnych i nieszablonowych rozwiązań stawianych przed nami zadań.

Chcemy, aby nasi Klienci mogli znaleźć u nas nie tylko rzetelną wiedzę prawniczą, ale także umiejętności doradztwa biznesowego na dynamicznie rozwijającym i zmieniającym się rynku. Nasi prawnicy zdobywali doświadczenie w obsłudze podmiotów o różnym profilu, posiadają także świetną znajomość języków obcych, a dzięki bliskiej współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin (doradcami podatkowymi, księgowymi, brokerami celnymi czy doradcami biznesowymi) są w stanie zapewnić kompleksową obsługę nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Jak możemy Ci pomóc
 • Doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

  Doradzamy naszym Klientom we wszystkich aspektach działalności gospodarczej. Nasze usługi obejmują w szczególności pomoc w planowaniu prawno-podatkowym i wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, zakładanie i nabywanie spółek oraz ich bieżącą obsługę, w tym przygotowanie opinii i analiz prawnych, sporządzanie projektów umów, aktów wewnętrznych oraz innych niezbędnych dokumentów.

  Oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną wszędzie tam gdzie jest ona niezbędna do budowania i rozwoju podejmowanych przez nich przedsięwzięć gospodarczych. Od wielu lat stale doradzamy podmiotom z różnych branży, będących na różnym etapie ich działalności, co pozwala nam szerzej postrzegać rynek, a jednocześnie gwarantuje doświadczenie oraz specjalizację w tych zakresach. Pracujemy m.in. z firmami z branży produkcyjnej, budowlanej, nieruchomościowej, hotelowej, farmaceutycznej, automotive, restauracyjnej, transportowej czy nowych technologii.

 • Spółki i prawo korporacyjne

  Doradztwo z zakresu prawa spółek i prawa korporacyjnego stanowi jedną z przeważających gałęzi naszej działalności. Świadczymy pomoc prawną obejmującą funkcjonowanie wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego: kapitałowych i osobowych, a także działanie innych podmiotów gospodarczych na rynku polskim. Nasze usługi skierowane są zarówno do członków organów (Zarządu, Rady Nadzorczej), jak i do grona właścicielskiego spółek (wspólnicy, akcjonariusze).

  Kompleksowo prowadzimy procesy związane ze zmianami w umowach i statutach spółek, podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego, wnoszeniem wkładów pieniężnych i niepieniężnych czy zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. Przygotowujemy posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walne zgromadzenia oraz zgromadzenia i zebrania wspólników, a na życzenie Klienta koordynujemy również ich przebieg. Przeprowadzamy zmiany członków organów spółek czy wspólników i akcjonariuszy takich spółek. Dla podmiotów o bardziej rozbudowanej strukturze przygotowujemy szczegółowe regulaminy określające zasady funkcjonowania ich organów.

  Cechuje nas dbałość o szczegóły niezbędna przy obsłudze korporacyjnej podmiotów. Na każdym etapie prowadzonego procesu wyjaśniamy ewentualne wątpliwości naszych Klientów.

 • Rynek kapitałowy, fuzje i przejęcia

  Kancelaria realizuje projekty z zakresu prawa kapitałowego. Dotyczą one przede wszystkim wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu regulowanego na GPW, a także do alternatywnego systemu obrotu NewConnect czy na rynek obligacji Catalyst. Oprócz doraźnego doradztwa oferujemy długoterminowe bieżące wsparcie przy spełnianiu obowiązków informacyjnych oraz w obrocie instrumentami finansowymi (w tym procedury wezwania).

  W ramach projektów M&A uczestniczymy i doradzamy w realizacji procesów inwestycyjnych, których celem jest nabycie lub zbycie udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części bądź zbioru rzeczy ruchomych wchodzących w skład takiego przedsiębiorstwa. Specjalizujemy się w obsłudze transgranicznych połączeń spółek. Prowadzimy procesy M&A z udziałem spółek z siedzibą na Cyprze, na Malcie oraz w Hiszpanii.

  Wspieramy Klienta na każdym etapie takiego projektu, zapewniając kompleksowe jego przygotowanie i prowadzenie, począwszy od badania prawnego (due dilligence) przejmowanego podmiotu oraz przedstawienia wniosków z takiego audytu, przez udział w negocjacjach, przygotowanie umów inwestycyjnych, dostosowanie umowy lub statutu podmiotu przejmowanego, realizację poszczególnych etapów umów inwestycyjnych czy wreszcie zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia i optymalizacji transakcji np. przy wykorzystaniu podmiotów zagranicznych.

  Świadcząc nasze usługi, wykorzystujemy wszelkie dostępne instrumenty prawne, by zapewnić naszym Klientom najkorzystniejsze dla nich rozwiązania.

 • Doradztwo podatkowe

  Dzięki doświadczeniu prawników Kancelarii R&S w zagadnieniach podatkowych, dostarczamy naszym Klientom najbardziej efektywne dla nich rozwiązania zmierzające do zminimalizowania obciążeń podatkowych, a tym samym osiągania przez nich wymiernych korzyści finansowych.

  Przy proponowaniu rozwiązań prawnych szczególną uwagę zwracamy na aspekty podatkowe. W tym celu przewidujemy ryzyka związane z obciążeniami publicznoprawnymi i staramy się je odpowiednio wcześniej eliminować. Dla naszych Klientów poszukujemy rozwiązań zarówno w polskim jak i zagranicznych systemach podatkowych.

  Jakość świadczonych przez nas usług gwarantowana jest naszym wieloletnim doświadczeniem oraz stałą współpracą z doradcami podatkowymi.

 • Spory sądowe i międzynarodowy arbitraż

  Zapewniamy naszym Klientom reprezentację w najtrudniejszych sprawach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed sądami arbitrażowymi – w szczególności przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) czy w ramach Międzynarodowego Wiedeńskiego Centrum Arbitrażowego (VIAC).

  Nasi prawnicy prowadzą również sprawy na etapie przedsądowym doradzając przy zawieraniu ugód i uczestnicząc w mediacjach. Działając w oparciu o posiadane doświadczenie tworzymy spójne strategie procesowe uwzględniając charakter sprawy i cele wyznaczane przez Klientów.

 • Obsługa transakcji i podmiotów na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej

  Kancelaria R&S powstała z myślą o przedsiębiorcach prowadzących interesy w Europie Środkowo-Wschodniej. Ścisła współpraca kancelarii prawnych z Polski, Ukrainy i Rosji pozwala naszym Klientom realizować własne cele biznesowe przy uwzględnieniu specyfiki danego rodzaju biznesu i aspektów prawnych panujących w poszczególnych krajach.

  Możemy pochwalić się bardzo wysoką skutecznością w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia pracowników zagranicznych w Polsce.

  Dzięki zgrupowaniu pod jedną marką doświadczonych ekspertów z różnych krajów i biegłej znajomości języków obcych możemy zagwarantować naszym Klientom międzynarodową obsługę prawną na najwyższym poziomie w językach polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Naszą działalność prowadzimy we współpracy ze specjalistami branżowymi (audytorzy, tłumacze, księgowi, rzeczoznawcy majątkowi). To właśnie scentralizowana sieć niezależnych, stale współpracujących ekspertów w kraju i zagranicą pozwala elastycznie i efektywnie realizować najbardziej skomplikowane projekty.

Nasz Zespół
Konrad Rojkowicz
radca prawny, partner

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie pod nr KR-1854. Wykształcenie zdobył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym i postępowaniach sądowych.

Uczestniczył i doradzał w wielu procesach połączeń i przejęć spółek (M&A), w tym również połączeń transgranicznych (Cypr, Malta, Hiszpania). Dla inwestorów, w tym podmiotów notowanych na GPW oraz funduszy inwestycyjnych venture capital prowadził kompleksowe audyty prawne (due diligence) spółek będących przedmiotem akwizycji oraz negocjował umowy inwestycyjne w zakresie warunków nabycia takich podmiotów.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonuje się wyczynową jazdą na rowerze.

e-mail: konrad.rojkowicz@rspartners.pl
Oleksandr Skoblenko
radca prawny, partner

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod numerem KR-1860, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie cywilnym, międzynarodowym, autorskim, rynku IT oraz nowoczesnych technologii. Autor i negocjator kontraktów handlowych, w tym w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Od 14 lat świadczy pomoc prawną dla podmiotów międzynarodowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla inwestorów – obcokrajowców w zakresie rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Świadczy pomoc prawną w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Prywatnie interesuje się jazdą na motocyklu oraz grafiką komputerową.

e-mail: oleksandr.skoblenko@rspartners.pl
Marta Jabłońska
radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie pod numerem KR-3332. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowana w działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz sporządzaniu i negocjowaniu umów w obrocie gospodarczym. Posiada doświadczenie procesowe oraz w zakresie mediacji.

Posługuje się językami angielskim i niemieckim.

Prywatnie pasjonuje się jazdą na snowboardzie oraz fotografią.

e-mail: marta.jablonska@rspartners.pl
Krzysztof Słupiński
radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie pod numerem KR-4063. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na SWPS w Warszawie.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego, postępowania cywilnego oraz administracyjnego. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół tematyki prawa spółek handlowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Pasjonat sportu: zimą rywalizuje na stokach narciarskich, a latem na boiskach do siatkówki plażowej.

e-mail: krzysztof.slupinski@rspartners.pl
Bartosz Matusiak
radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie pod nr KR-2776. Wykształcenie zdobył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, prawie karnym i postępowaniach sądowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonuje się piłką nożną.

e-mail: bartosz.matusiak@rspartners.pl
Anna Kasprzycka
aplikant radcowski

Aplikantka radcowska wpisana na listę aplikantów radcowskich przy OIRP w Krakowie pod numerem APL-KR-160064. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek prawo) oraz na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych (kierunek kulturoznawstwo ze specjalnością rosjoznawstwo). Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego UJ.

Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego oraz migracyjnego. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się także na prawie autorskim. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla obcokrajowców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia na terytorium RP.

Posługuje się językami rosyjskim, ukraińskim, angielskim i francuskim.

Prywatnie pasjonuje się rękodziełem oraz kulturą i literaturą obszaru rosyjskojęzycznego.

e-mail: anna.kasprzycka@rspartners.pl
Aleksandra Kluzik
młodszy prawnik

Aplikantka radcowska wpisana na listę aplikantów radcowskich przy OIRP w Krakowie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się także na prawie gospodarczym Unii Europejskiej.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie instruktor narciarstwa SITN PZN, latem pasjonatka wspinaczki i via ferrat.

e-mail: aleksandra.kluzik@rspartners.pl
Andrzej Florek
młodszy prawnik

Student ostatniego roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa spółek handlowych, prawa transportowego, lotniczego oraz turystycznego.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie interesuje się jedzeniem oraz sportem, w szczególności piłką nożną i sportem zza oceanu.

e-mail: andrzej.florek@rspartners.pl
Sylwia Góra
personel administracyjny

Absolwentka Pracy Socjalnej oraz Socjologii – kryminologii i dezorganizacji społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

W kancelarii jest odpowiedzialna za administrację i komunikację w zespole oraz sprawy organizacyjne.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonatka podróży oraz zagadnień z zakresu kryminologii.

e-mail: office@rspartners.pl
Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 12 376 00 02 fax: + 48 12 312 08 90 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836