Najlepsze rozwiązanie dla Ciebie
Kim
jesteśmy
Skoblenko Rojkowicz
Rojkowicz Skoblenko
i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

To zespół prawników o wieloletnim doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów, działających na rynku polskim i międzynarodowym (szczególnie na rynkach Europy Wschodniej i Azji Centralnej). W świadczonych przez nas usługach stawiamy na profesjonalizm, bliską i bezpośrednią współpracę z Klientem oraz poszukiwanie efektywnych i nieszablonowych rozwiązań stawianych przed nami zadań.

Chcemy, aby nasi Klienci mogli znaleźć u nas nie tylko rzetelną wiedzę prawniczą, ale także umiejętności doradztwa biznesowego na dynamicznie rozwijającym i zmieniającym się rynku. Nasi prawnicy zdobywali doświadczenie w obsłudze podmiotów o różnym profilu, posiadają także świetną znajomość języków obcych, a dzięki bliskiej współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin (doradcami podatkowymi, księgowymi, brokerami celnymi czy doradcami biznesowymi) są w stanie zapewnić kompleksową obsługę nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Kim jesteśmy

Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej

Profesjonalna współpraca z klientem

Kompleksowa obsługa projektów

Jesteśmy zespołem prawników o wieloletnim doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów, działających na rynku polskim i międzynarodowym (szczególnie na rynkach Europy Wschodniej i Azji Centralnej). W świadczonych przez nas usługach stawiamy na profesjonalizm, bliską i bezpośrednią współpracę z Klientem oraz poszukiwanie efektywnych i nieszablonowych rozwiązań stawianych przed nami zadań.

Chcemy, aby nasi Klienci mogli znaleźć u nas nie tylko rzetelną wiedzę prawniczą, ale także umiejętności doradztwa biznesowego na dynamicznie rozwijającym i zmieniającym się rynku. Nasi prawnicy zdobywali doświadczenie w obsłudze podmiotów o różnym profilu, posiadają także świetną znajomość języków obcych, a dzięki bliskiej współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin (doradcami podatkowymi, księgowymi, brokerami celnymi czy doradcami biznesowymi) są w stanie zapewnić kompleksową obsługę nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Jak możemy Ci pomóc
 • Prawo nieruchomości, proces inwestycyjny

  Od lat doradzamy naszym Klientom w najbardziej skomplikowanych projektach nieruchomościowych. Wspieramy deweloperów w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych – mieszkaniowych, biurowych, usługowych. Prowadzimy szczegółowe audyty prawne nieruchomości. Proponujemy optymalną strukturę organizacyjną i najlepsze rozwiązania podatkowe. Pomagamy w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Bronimy interesów inwestora w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

  Zapewniamy wsparcie prawne w procesie zarządzania nieruchomościami. Doświadczenie naszego zespołu daje pewność otrzymania przez inwestora pełnego wsparcia na każdym etapie realizacji inwestycji.

 • Spółki i prawo korporacyjne

  Doradztwo z zakresu prawa spółek i prawa korporacyjnego stanowi jedną z przeważających gałęzi naszej działalności. Świadczymy pomoc prawną obejmującą funkcjonowanie wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego: kapitałowych i osobowych, a także działanie innych podmiotów gospodarczych na rynku polskim. Nasze usługi skierowane są zarówno do członków organów (Zarządu, Rady Nadzorczej), jak i do grona właścicielskiego spółek (wspólnicy, akcjonariusze).

  Kompleksowo prowadzimy procesy związane ze zmianami w umowach i statutach spółek, podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego, wnoszeniem wkładów pieniężnych i niepieniężnych czy zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. Przygotowujemy posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walne zgromadzenia oraz zgromadzenia i zebrania wspólników, a na życzenie Klienta koordynujemy również ich przebieg. Przeprowadzamy zmiany członków organów spółek czy wspólników i akcjonariuszy takich spółek. Dla podmiotów o bardziej rozbudowanej strukturze przygotowujemy szczegółowe regulaminy określające zasady funkcjonowania ich organów.

  Cechuje nas dbałość o szczegóły niezbędna przy obsłudze korporacyjnej podmiotów. Na każdym etapie prowadzonego procesu wyjaśniamy ewentualne wątpliwości naszych Klientów.

 • Rynek kapitałowy, fuzje i przejęcia

  Kancelaria realizuje projekty z zakresu prawa kapitałowego. Dotyczą one przede wszystkim wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu regulowanego na GPW, a także do alternatywnego systemu obrotu NewConnect czy na rynek obligacji Catalyst. Oprócz doraźnego doradztwa oferujemy długoterminowe bieżące wsparcie przy spełnianiu obowiązków informacyjnych oraz w obrocie instrumentami finansowymi (w tym procedury wezwania).

  W ramach projektów M&A uczestniczymy i doradzamy w realizacji procesów inwestycyjnych, których celem jest nabycie lub zbycie udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części bądź zbioru rzeczy ruchomych wchodzących w skład takiego przedsiębiorstwa. Specjalizujemy się w obsłudze transgranicznych połączeń spółek. Prowadzimy procesy M&A z udziałem spółek z siedzibą na Cyprze, na Malcie oraz w Hiszpanii.

  Wspieramy Klienta na każdym etapie takiego projektu, zapewniając kompleksowe jego przygotowanie i prowadzenie, począwszy od badania prawnego (due dilligence) przejmowanego podmiotu oraz przedstawienia wniosków z takiego audytu, przez udział w negocjacjach, przygotowanie umów inwestycyjnych, dostosowanie umowy lub statutu podmiotu przejmowanego, realizację poszczególnych etapów umów inwestycyjnych czy wreszcie zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia i optymalizacji transakcji np. przy wykorzystaniu podmiotów zagranicznych.

  Świadcząc nasze usługi, wykorzystujemy wszelkie dostępne instrumenty prawne, by zapewnić naszym Klientom najkorzystniejsze dla nich rozwiązania.

 • Prawo farmaceutyczne

  Od wielu lat świadczymy kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność farmaceutyczną. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego pozwalają nam zapewnić bezpieczne i efektywne prowadzenie biznesu w tej branży.

  Świadczymy doradztwo prawne głównie na rzecz aptek ogólnodostępnych i ich sieci działających w ramach systemu franczyzowego.

  Oferujemy pomoc w ich bieżącej działalności, przy uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń, prowadzeniu polityki zatrudnienia, czy współpracy z firmami farmaceutycznymi. Pomagamy im się rozwijać, doradzając przy wdrażaniu systemu franczyzowego, wprowadzaniu na rynek produktów pod marką własną czy prowadzeniu sprzedaży internetowej.

  Nasza wiedza z zakresu prawa farmaceutycznego i rozumienie potrzeb przedsiębiorstw z tego sektora przekłada się na sukces naszych klientów.

 • Spory sądowe, w tym sprawy kredytów frankowych (CHF)

  Zapewniamy naszym Klientom reprezentację w najtrudniejszych sprawach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed sądami arbitrażowymi.

  W ramach Kancelarii, wyodrębniliśmy zespół prawników odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Mając na uwadze liczbę spraw wpływających do Kancelarii – stworzyliśmy serwis dedykowany kredytobiorcom CHF – www.niewaznykredyt.pl.

  Nasi prawnicy prowadzą również sprawy na etapie przedsądowym doradzając przy zawieraniu ugód i uczestnicząc w mediacjach. Działając w oparciu o posiadane doświadczenie tworzymy spójne strategie procesowe uwzględniając charakter sprawy i cele wyznaczane przez Klientów.

 • Obsługa transakcji i podmiotów na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej

  Kancelaria R&S powstała z myślą o przedsiębiorcach prowadzących interesy w Europie Środkowo-Wschodniej. Ścisła współpraca kancelarii prawnych z Polski i Ukrainy pozwala naszym Klientom realizować własne cele biznesowe przy uwzględnieniu specyfiki danego rodzaju biznesu i aspektów prawnych panujących w poszczególnych krajach.

  Możemy pochwalić się bardzo wysoką skutecznością w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia pracowników zagranicznych w Polsce.

  Dzięki zgrupowaniu pod jedną marką doświadczonych ekspertów z różnych krajów i biegłej znajomości języków obcych możemy zagwarantować naszym Klientom międzynarodową obsługę prawną na najwyższym poziomie w językach polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Naszą działalność prowadzimy we współpracy ze specjalistami branżowymi (audytorzy, tłumacze, księgowi, rzeczoznawcy majątkowi). To właśnie scentralizowana sieć niezależnych, stale współpracujących ekspertów w kraju i za granicą pozwala elastycznie i efektywnie realizować najbardziej skomplikowane projekty.

Nasz Zespół
Konrad Rojkowicz
radca prawny, managing partner
Prawo nieruchomości
Prawo spółek
Fuzje i przejęcia

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym i postępowaniach sądowych.

Uczestniczył i doradzał w wielu procesach połączeń i przejęć spółek (M&A), w tym również połączeń transgranicznych (Cypr, Malta, Hiszpania). Dla inwestorów, w tym podmiotów notowanych na GPW oraz funduszy inwestycyjnych venture capital prowadził kompleksowe audyty prawne (due diligence) spółek będących przedmiotem akwizycji oraz negocjował umowy inwestycyjne w zakresie warunków nabycia takich podmiotów.

Reprezentuje kredytobiorców w sprawach o roszczenia z umów kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

e-mail: konrad.rojkowicz@rspartners.pl
Oleksandr Skoblenko
radca prawny, managing partner
Inwestycje
Prawo nowych technologii
Prawo korporacyjne

Specjalizuje się w prawie cywilnym, transakcjach nabywania przedsiębiorstw oraz zagadnieniach związanych z działalnością firm inwestycyjnych. Na co dzień identyfikuje ryzyka prawne oraz wskazuje optymalne rozwiązania biznesowe dla Klientów.

Wielokrotnie uczestniczył w procesach due diligence, zajmując się problematyką z zakresu odpowiedzialności kontraktowej.

Doradza międzynarodowym grupom kapitałowym z branży IT.

Świadczy pomoc prawną w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

e-mail: oleksandr.skoblenko@rspartners.pl
Krzysztof Słupiński
radca prawny, partner
RODO
Prawo spółek
Fuzje i przejęcia

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego, postępowania cywilnego oraz administracyjnego. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół tematyki prawa spółek handlowych.

Doradza w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Doświadczenie w tym zakresie zdobył realizując audyty, prowadząc kompleksowe wdrożenia oraz pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Reprezentuje kredytobiorców w sprawach o roszczenia z umów kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

e-mail: krzysztof.slupinski@rspartners.pl
Marta Jabłońska
radca prawny, senior associate
Prawo pracy
Prawo farmaceutyczne
Spory sądowe

Zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców. Doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz prawa spółek. Posiada doświadczenie procesowe.

Specjalizuje się w tworzeniu i negocjowaniu umów w obrocie gospodarczym Zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa nieruchomości.

Świadczy także pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Wiedzę w tej dziedzinie wykorzystuje przy tworzeniu wewnętrznych polityk i procedur dla pracodawców.

Posiada doświadczenie z zakresu prawa farmaceutycznego, które zdobyła przy obsłudze prawnej sieci aptek ogólnodostępnych.

e-mail: marta.jablonska@rspartners.pl
Anna Kasprzycka
radca prawny, senior associate
Prawo umów
Prawo międzynarodowe

Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego oraz migracyjnego. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się także na prawie autorskim. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla obcokrajowców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia na terytorium RP.

Posługuje się językami rosyjskim, ukraińskim, angielskim i francuskim.

e-mail: anna.kasprzycka@rspartners.pl
Ilona Fortuna
radca prawny, senior associate
Prawo własności intelektualnej
Spory sądowe
Prawo nieruchomości

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Zajmuje się także zagadnieniami prawa autorskiego i prawa nieruchomości. Posiada doświadczenie procesowe oraz z zakresu negocjowania umów w obrocie gospodarczym.

Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: ilona.fortuna@rspartners.pl
Mariola Rozmus
adwokat, senior associate
Kredyty frankowe
Prawo rodzinne
Spory sądowe

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego. Świadczy także pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach odszkodowawczych.

Brała udział w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym jednych z największych polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

e-mail: mariola.rozmus@rspartners.pl
Agnieszka Smardzewska
radca prawny, associate
Prawo umów
Prawo spółek

Zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców. Doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

Posiada bogate doświadczenie procesowe, zarówno w postępowaniach cywilnych , gospodarczych, jak i administracyjnych.

Specjalizuje się w tworzeniu i negocjowaniu umów w obrocie gospodarczym.

Zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa cywilnego i gospodarczego.

e-mail: agnieszka.smardzewska@rspartners.pl
Amadeusz Stypka
radca prawny, associate

Specjalizuje się w prawie gospodarczym. Prowadzi obsługę transakcji nabywania przedsiębiorstw oraz procesów fuzji i przejęć spółek.

Doradza także w zakresie prawa cywilnego i podatkowego oraz prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: amadeusz.stypka@rspartners.pl
Piotr Ochwat
adwokat, of counsel
Prawo karne

Z Kancelarią współpracuje w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, w szczególności dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym, przestępstw dotyczących praw własności intelektualnej i praw autorskich, przestępstw i wykroczeń drogowych, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu.

Świadczy obsługę prawną również w języku angielskim. Posługuje się językami niemieckim i słowackim.

e-mail: piotr.ochwat@rspartners.pl
Damian Rymarz
aplikant radcowski, associate
Prawo umów
Prawo korporacyjne

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, a także prawa pracy i prawa administracyjnego.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży IT, outsourcingu oraz branży chemicznej, w tym także w zakresie tworzenia i negocjowania umów w obrocie gospodarczym.

Posiada doświadczenie procesowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

e-mail: damian.rymarz@rspartners.pl
Andrzej Bodziacki
aplikant adwokacki, junior associate
Kredyty frankowe

Zajmuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych kursem franka szwajcarskiego.

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia prawa cywilnego materialnego i procesowego, w tym ochronę praw konsumentów i ochronę dóbr osobistych.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: andrzej.bodziacki@rspartners.pl
Karolina Ociepka
aplikant radcowski, junior associate
Prawo spółek

Zajmuje się prawem cywilnym oraz prawem spółek handlowych.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności wokół prawa spółek handlowych, prawa konkurencji i prawa Unii Europejskiej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

e-mail: karolina.ociepka@rspartners.pl
Kamil Grabiński
prawnik, junior associate
Prawo spółek
Prawo administracyjne

Zajmuje się prawem cywilnym, prawem spółek handlowych oraz prawem administracyjnym, w tym prawem miejscowym.

Jego zainteresowania naukowe skupiają wokół prawa administracyjnego, szczególnie problematyki transkrypcji aktów stanu cywilnego oraz samorządu terytorialnego.

e-mail: kamil.grabinski@rspartners.pl
Piotr Wołoch
prawnik, junior associate
Prawo spółek

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych.

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia prawa konstytucyjnego, w tym prawo do sądu w polskim systemie prawnym.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: piotr.woloch@rspartners.pl
Sylwia Janas
HR & Development Manager
zarządzanie i rozwój

Odpowiedzialna za procesy HR oraz koordynowanie i realizowanie działań związanych z rozwojem oraz funkcjonowaniem kancelarii.

Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: sylwia.janas@rspartners.pl
Joanna Szeliga-Strambowska
Financial Specialist
Finanse

Zajmuje się obsługą finansową Kancelarii m.in. rozliczeniami finansowo-
księgowymi, rozliczaniami z klientami.

Odpowiedzialna jest za proces obiegu, akceptacji i płatności dokumentów.

e-mail: joanna.szeliga-strambowska@rspartners.pl
Apolonia Winiarz-Dudek
administration specialist
Obsługa sekretariatu
Wsparcie prawników

W Kancelarii zajmuje się obsługą sekretariatu oraz bieżącym wsparciem pracy prawników.

Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: office@rspartners.pl
Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 519 635 514 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836