Blog

Cold mailing – czy można wysyłać wiadomości bez zgody odbiorcy?

Cold mailing – czy można wysyłać wiadomości bez zgody odbiorcy?

Cold mailing to forma marketingu bezpośredniego, polegająca na wysyłaniu wiadomości e-mail do potencjalnych klientów, którzy nie wyrazili wcześniej zgody na otrzymywanie takich informacji. Praktyka ta, choć często stosowana przez firmy dążące do poszerzenia swojego zasięgu i prezentacji oferty, musi być zgodna z obowiązującymi prawami dotyczącymi prywatności i ochrony danych (RODO).

Zakaz spamowania

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w art. 10 ust. 1, wyraźnie zabrania przesyłania niezamówionych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do oznaczonego odbiorcy. Informacja handlowa obejmuje przy tym wszelkie treści mające bezpośrednio lub pośrednio na celu promowanie towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.

W świetle art. 172 prawa telekomunikacyjnego, do celów marketingu bezpośredniego można wykorzystywać urządzenia telekomunikacyjne jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody abonenta lub użytkownika końcowego.

Celem tych przepisów jest ochrona prywatności oraz ochrona odbiorców przed niechcianymi komunikatami. W praktyce oznacza to, że wysyłanie niezamówionych informacji handlowych lub marketingowych do osób, które nie wyraziły na to zgody, stanowi naruszenie przepisów.

Zgoda na przesyłanie takich komunikatów musi być:

  • dobrowolna;
  • świadoma;
  • jednoznaczna i udokumentowana;

i nie może być uzyskana w sposób domniemany, domyślny lub ukryty.

Czy zapytanie o zgodę jest dozwolone?

W praktyce, pojawia się pytanie, czy samo zapytanie o zgodę na przesłanie oferty jest zgodne z prawem. Istnieje pogląd, że samo zapytanie o zgodę nie jest jeszcze informacją handlową czy marketingową, więc mogłoby być uznane za akceptowalne.

W pierwszym kroku nadawca, zwraca się do klienta lub potencjalnego klienta o wyrażenie zgody na przedstawienie mu informacji handlowej, a po wyrażeniu zgody, dopiero w drugim kroku, przekazuje odpowiednie informacje do odbiorcy.

Niemniej, należy zwrócić uwagę, że już sama wiadomość z zapytaniem o zgodę na przesłanie oferty jest formą przekazu marketingowego, ponieważ dostarcza odbiorcy pewnych informacji na temat firmy, jej usług lub produktów. Może to być wystarczające, by uznać, że mamy do czynienia z marketingiem bezpośrednim, który wymaga uprzedniej zgody, co oznacza, że wysłanie takiej wiadomości bez wyraźnej zgody może skutkować sankcjami prawnymi, w tym:

  • karami administracyjnymi;
  • roszczeniami odszkodowawczymi;
  • a nawet – odpowiedzialnością karną.

Nie mówiąc już o tym, że taka praktyka może negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy i zniechęcić potencjalnych klientów.

Jak prawidłowo uzyskać zgodę na przesyłanie oferty handlowej?

Z obserwacji wydaje się, że najlepszym sposobem jest proponowanie potencjalnemu odbiorcy czegoś wartościowego w zamian za podanie adresu e-mail, na przykład darmowego e-booka, raportu, szkolenia czy konsultacji. Następnie, za pomocą odpowiedniego checkboxa lub formularza zapisu, należy jasno zapytać o zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Takie podejście jest nie tylko zgodne z obowiązującym prawem, ale także umożliwia budowanie bazy składającej się z danych osób faktycznie zainteresowanych ofertą firmy. Jest to profesjonalne i skuteczne podejście do pozyskiwania klientów, minimalizujące ryzyko narażenia się na sankcje prawne oraz negatywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa.

Do samej dystrybucji mailingów warto zaś używać któregoś z popularnych programów do mailingów, które umożliwiają odbiorcom sprawne i zgodne z prawem zarządzanie subskrybowanymi mailingami, w tym – wypisanie się z list mailingowych.

 

Amadeusz Stypka
radca prawny, associate
Kontakt do specjalisty
Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 12 376 00 02 fax: + 48 12 312 08 90 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836