Blog

Rok fundacji rodzinnych w Polsce

Rok fundacji rodzinnych w Polsce

Od momentu wejścia w życie przepisów o fundacjach rodzinnych 22 maja 2023 roku, w Polsce zarejestrowano już ponad 800 fundacji rodzinnych, a kolejne kilkaset oczekuje na wpis. Tak duże zainteresowanie przerosło oczekiwania, co potwierdza potrzebę istnienia tych regulacji. Fundacje rodzinne pomagają oddzielić sprawy biznesowe od rodzinnych i wspierają zarządzanie majątkiem firmy, umożliwiając planowanie sukcesji przy zachowaniu ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Fundacje rodzinne stały się popularnym narzędziem zarówno w rękach przedsiębiorców, którzy swój biznes rozpoczęli jeszcze w latach 90., jak i tych, którzy działają na rynku od kilku lat. Statystycznie fundatorem najczęściej jest mężczyzna w wieku 40-55 lat, a beneficjentami są dzieci i kolejne pokolenia. To pokazuje, że fundacje rodzinne to nie jedynie alternatywa dla testamentu, ale także narzędzie do zarządzania majątkiem prywatnym i firmowym na różnych etapach życia przedsiębiorcy.

Eksperci zauważają, że obecne przepisy wymagają doprecyzowania, zwłaszcza w kwestii opodatkowania. Zmiany powinny obejmować m.in. powrót kapitału z fundacji zagranicznych oraz wyłączenie fundacji z opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków. Na kanwie ostatnich interpretacji indywidualnych organów skarbowych rysuje się też spór pomiędzy podatnikami a fiskusem w sferze opodatkowania małżonków – fundatorów. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w kwestii opodatkowania fundacji rodzinnych i ich beneficjentów, istnieją pewne niejasności, które wymagają interpretacji sądów administracyjnych.

Problemem jest również proces wpisu fundacji do właściwego rejestru, który średnio zajmuje od 6 do 8 miesięcy. Obecnie postępowania sądowe są wydłużone z powodu braków kadrowych oraz braku pełnej elektronizacji postępowania. Postuluje się wprowadzenie rozwiązań elektronicznych, podobnych do tych stosowanych w rejestrowaniu spółek prawa handlowego, co mogłoby znacznie przyspieszyć cały proces.

W Kancelarii dostrzegamy wzmożone zainteresowanie fundacjami rodzinnymi, jako produktem, który:

  1. gwarantuje kontynuację działalności przedsiębiorstwa na wypadek śmierci wspólników;
  2. niweluje niedoskonałości prawa spadkowego, szczególnie w zakresie wyposażenia nieletnich w majątek niezbędny do edukacji i przejęcia zarządzania firmą po osiągnięciu odpowiedniego wieku i nabyciu doświadczenia;
  3. gromadzi majątek przedsiębiorców w jednym miejscu;
  4. zabezpiecza przed ewentualnymi przyszłymi wierzycielami.

Możemy pochwalić się rejestracją jednej z pierwszych fundacji w Polsce i wiedzą o problemach, z jakimi w praktyce borykają się fundatorzy i beneficjenci. Każdy nowy case jest jednak dla nas wyzwaniem – możliwości konfiguracji jakie daje ustawodawca są bowiem bardzo szerokie, a i sygnalizowane przez Klientów potrzeby – różnorakie. Mocno kibicujemy rozwojowi tej regulacji w polskim systemie prawnym i usprawnieniu jej funkcjonowania.

Krzysztof Słupiński
radca prawny, partner
Kontakt do specjalisty
Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 12 376 00 02 fax: + 48 12 312 08 90 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836