Wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

W ciągu ostatnich dwóch lat stosowania RODO zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych stało się dla już niemal codziennością. Czy zawsze słusznie i potrzebnie – o tym innym razem.

Komisja Europejska, wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom opublikowała standardowe klauzule, które będzie można stosować w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych. Opublikowane klauzule znacznie ułatwią administratorom zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest jednak istotne – zawierają one możliwości wyboru różnych opcji, których ostateczny wybór będzie zależał od modelu biznesowego administratora i relacji z procesorem.

Opublikowane klauzule nie wpłyną na ważność dotychczas zawartych umów. Nie stoją również na przeszkodzie wypracowaniu przez przedsiębiorcę własnego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć w dzisiejszym komunikacie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/2083.

Decyzja Komisji zacznie obowiązywać 27 czerwca 2021 r.

Omawianych klauzul nie należy mylić z dotychczas funkcjonującymi standardowymi klauzulami umownymi wykorzystywanych przy przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich.