Bezpłatna pomoc dla obywateli Ukrainy

Bezpłatna pomoc dla obywateli Ukrainy

[PL] W związku z obecną sytuacją na terenie Ukrainy Kancelaria Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy oferuje bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy, którzy poszukują w Polsce schronienia przed wojną.

Udzielimy pomocy w zakresie:

☑️procedur związanych z legalizacją pobytu w Polsce,
☑️łączenia rozdzielonych rodzin,
☑️wsparcia w uzyskaniu azylu politycznego i uzyskaniu statusu uchodźcy.
Działania pomocowe będą każdorazowo dostosowane do indywidualnych problemów osób dotkniętych skutkami działań wojennych na Ukrainie.

Możecie Państwo kontaktować się z nami pod numerem telefonu: +48 519 635 514.
 
Udzielamy pomocy prawnej także w językach ukraińskim i rosyjskim.
Podstawowe informacje dla obywateli Ukrainy w zakresie wjazdu i pobytu na terenie RP:
Infolinie:
 
Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są pod numerem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców: +48 47 721 75 75.

 

[UA] У зв’язку з ситуацією в Україні юридична фірма Ройковіч Скобленко і Партнери надає безкоштовну юридичну допомогу громадянам України, які в Польщі шукають притулку від войни.

Ми готові надавати допомогу у наступних питаннях:

☑️процедури легалізації побуту в Польщі,
☑️возз’єднання роз’єднаних сімей,
☑️підтримка отримати статус біженця або отримання політичного притулку.
 
Юридична допомога буде достосовувана до кожного припадку та індивідуальних проблем осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні.
 
Можете з нами зв’язатися під номером телефону +48 519 635 514.
 
Надаємо допомогу також українською та російською мовами.
 
Підставові інформації для громадян України по питанням в’їзду та пробування на тертиорії Польщі:
Телефонні інфолінії:
 
Інформації про допомогу для громадян України, які переїхали кордон Польщі: +48 47 721 75 75.