Blog

Regulamin organizacyjny w przedsiębiorstwie

Regulamin organizacyjny w przedsiębiorstwie

Regulamin organizacyjny to pewien rodzaj schematu, który tłumaczy sposób organizacji przedsiębiorstwa. Pełni rolę informacyjną i porządkującą, obowiązkowy w jednostkach samorządu terytorialnego i bardzo często spotykany w sektorze prywatnym, w szczególności w firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Choć ustawodawca nie przewiduje obowiązku jego wprowadzenia, ustalenie jego treści niesie ze sobą wiele korzyści.

CECHY REGULAMINU

Regulamin organizacyjny normuje zasady organizacji wewnętrznej firmy, współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa zadania i kompetencje kadry kierowniczej, a także kompetencje i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i jej pracowników.

Stworzenie regulaminu i stosowanie go w firmie może bardzo usprawnić jej funkcjonowanie, a także pomóc załodze oraz kadrze kierowniczej w zrozumieniu zasad, według których działa przedsiębiorstwo. Jest to szczególnie istotne dla nowych pracowników. Z jego pomocą mogą jednoznacznie i kompleksowo zapoznać się ze strukturą i organizacją firmy.

Kolejną z zalet wprowadzenia takiego rozwiązania jest porządkowanie i strukturyzowanie procesów odbywających się w organizacji. Regulamin pomaga w poprawnej ich realizacji oraz kontroli. Przyswojenie sobie przejrzyście przedstawionej struktury stanowisk i zadań, jak i misji, wizji i kultury organizacyjnej daje także szansę na zauważenie zakresów, które można zmodernizować, w których można wprowadzić innowacje, a dzięki temu poprawić funkcjonowanie i efektywność, a w konsekwencji wyniki finansowe.

Za pomocą regulaminu organizacyjnego można wprowadzić w firmie skuteczną organizację pracy, usprawnić działanie organów i jednostek, zapewnić odpowiedni obieg dokumentów, uporządkować cele firmy, zapewnić ład i porządek w pracy, czy jasno wskazać na podział zadań między poszczególnymi stanowiskami.

CHARAKTER PRAWNY

Regulamin organizacyjny jest aktem wewnętrznym obowiązującym w firmie i mającym zastosowanie wyłącznie do jej organów i pracowników. To dokument o innym charakterze niż umowa spółki czy jej statut, ponieważ jego treść kompleksowo opisuje strukturę całego przedsiębiorstwa w ujęciu organizacyjnym.

TREŚĆ I BUDOWA REGULAMINU

Każdy przedsiębiorca samodzielnie decyduje o zawartości i układzie swojego regulaminu organizacyjnego. W każdym przypadku będzie on wyglądał nieco inaczej. Wyróżnić jednak można kilka podstawowych jego elementów:

– Informacje dotyczące przedsiębiorstwa: nazwa, adres oraz siedziba spółki, lista oddziałów oraz dane kontaktowe;

– Wyjaśnienie struktury organizacyjnej: wyszczególnienie komórek oraz stanowisk (dobrze jest tę kwestię przedstawić także w formie graficznej);

– Opis organizacji pracy: zasady i cele funkcjonowania poszczególnych komórek oraz stanowisk, zakresy działań, uprawnień i obowiązków osób na poszczególnych stanowiskach, wskazanie sposobu powiązania między komórkami;

– Przepisy końcowe: datę sporządzenia regulaminu oraz moment jego wejścia w życie, określenie sposobu zapoznania się z nim członków organizacji.

PODSUMOWANIE

Regulamin organizacyjny to świetne narzędzie organizacyjne wspomagające efektywność działania firmy. W ramach usług Kancelarii przygotowujemy regulaminy odpowiednio dopasowane i odpowiadające potrzebom przedsiębiorstw z każdego sektora.

Zainteresowanych wprowadzeniem regulaminu organizacyjnego w swojej firmie – zapraszam do kontaktu.

 

Marta Jabłońska
radca prawny, senior associate
Kontakt do specjalisty
Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 12 376 00 02 fax: + 48 12 312 08 90 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836