Publikacje

Roszczenie o naprawienie szkody cz. 2

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, tym razem skupimy uwagę na naprawieniu szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości dwukrotności wynagrodzenia. Mowa tu o wynagrodzeniu, które byłoby należne tytułem udzielenia przez Uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, do którego prawa naruszono. Naprawienie szkody poprzez zapłatę dwukrotności takiego wynagrodzenia nazywane jest również „zryczałtowanym odszkodowaniem”.
Czytaj więcej

Roszczenie o naprawienie szkody

Twórcy – co do zasady – przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego. W przypadku naruszenia tych praw, twórca może m.in. żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy kiedy można dochodzić naprawienia takiej szkody i jak oszacować wysokość odszkodowania. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej

Likwidacja spółki z o.o.

W realiach działalności gospodarczej nierzadko dochodzi do zakończenia funkcjonowania spółek z ograniczoną działalnością. Jedną z przesłanek rozwiązania spółki jest decyzja wspólników o jej rozwiązaniu wyrażona odpowiednią uchwałą. Podjęcie takiej uchwały przez wspólników otwiera proces likwidacji spółki z o.o. Mówiąc ogólnie to sekwencja czynności zmierzających do uporządkowania i zamknięcia wszelkich spraw związanych z jej działalnością. Likwidacja nie ma charakteru dowolnego - jest regulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych. Jak zatem właściwie przeprowadzić proces likwidacji spółki z o.o.?
Czytaj więcej

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Zarówno inwestorzy, jak i osoby prywatne, często decydują się na skorzystanie z usług pośredników w obrocie nieruchomościami. Na co zwrócić uwagę zawierając umowę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości? Zachęcamy do lektury artykułu.
Czytaj więcej

Zasada jednakowego traktowania wspólników

Wspólnicy spółki z o.o. co do zasady powinni być jednakowo traktowani w takich samych okolicznościach. Co to oznacza i czy zasada ta obowiązuje w każdych okolicznościach? Na te pytania odpowiada r.pr. Ilona Fortuna w naszym nowym artykule. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej

Jak zamknąć aptekę?

W Polsce systematycznie maleje liczba funkcjonujących aptek i punktów aptecznych. Według statystyk w 2020 roku zamknięto aż 828 takich placówek. Nowelizacja Prawa farmaceutycznego w 2017 roku nie ułatwiła prowadzenia tego typu działalności. Przedsiębiorcy mają problem z dostosowaniem się do restrykcyjnych przepisów. Gdy dochodzi do tego brak rentowności działalności zamknięcie może okazać się nieuniknione. W dzisiejszym artykule przedstawiamy zasady związane z rezygnacją z prowadzenia apteki i wygaszeniem zezwolenia.
Czytaj więcej

Likwidacja apteki – leki

Aby móc płynnie i bezproblemowo zakończyć prowadzenie apteki warto zaplanować rozdysponowanie zapasem pozostałych w niej leków. W dzisiejszym artykule kilka słów o tym, czy można zorganizować wyprzedaż leków pacjentom, zwrócić je do hurtowni lub sprzedać innej aptece.
Czytaj więcej

Krajowy Rejestr Zadłużonych

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowa cyfrowa rewolucja – Krajowy Rejestr Zadłużonych. To kolejny krok w stronę unowocześnienia polskiego sądownictwa. Do wskazanego na początku w pełni zinformatyzowanego postępowania rejestrowego dotyczącego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, dołącza postępowanie upadłościowe.
Czytaj więcej

Renta planistyczna

Jak wynika ze statystyk, zdaniem Polaków pieniądze najlepiej jest inwestować w nieruchomości, gdyż jest to najpewniejsza forma zabezpieczenia majątku. W naszych publikacjach poruszaliśmy już temat audytu nieruchomości przed jej zakupem. W tym artykule zdecydowaliśmy się przybliżyć Państwu jeszcze jeden wątek – często pomijany, a niekiedy bardzo znamienny w skutkach – obowiązek zapłaty renty planistycznej.
Czytaj więcej

Zawezwanie do próby ugodowej

Truizmem jest stwierdzenie, że nic w życiu nie jest wieczne. I tak jest również z roszczeniami majątkowymi. Niezmiernie ważne jest zatem, by nie odkładać „na później” spraw związanych z naszymi dłużnikami. W przeciwnym razie, utracimy możliwość dochodzenia naszych wierzytelności, ze względu na ich przedawnienie. W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć tematykę problemu przerywania biegu przedawnienia poprzez zawezwanie do próby ugodowej.
Czytaj więcej