Publikacje

Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

W jednym z wcześniejszych artykułów omówiliśmy procedurę likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże, w szczególnych przypadkach możliwe jest również rozwiązanie takiej spółki bez likwidacji. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy na czym polega proces rozwiązania spółki bez likwidacji.
Czytaj więcej

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to nowe rozwiązanie, nieznane wcześniej polskiemu systemowi prawnemu. W jakim celu tworzy się fundacje rodzinne oraz, w jaki sposób funkcjonują? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.
Czytaj więcej

Udziały uprzywilejowane w sp. z o.o.

W niniejszym artykule omówimy szerzej instytucję uprzywilejowania udziałów, uregulowaną w art. 174 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Czytaj więcej

Uchwały wspólników w sp. z o.o. – zaskarżanie

Ustawodawca przewidział w Kodeksie spółek handlowych dwa sposoby zaskarżania uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwszym z nich jest wytoczenie przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały, natomiast drugim wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
Czytaj więcej

Roszczenie o naprawienie szkody cz. 2

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, tym razem skupimy uwagę na naprawieniu szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości dwukrotności wynagrodzenia. Mowa tu o wynagrodzeniu, które byłoby należne tytułem udzielenia przez Uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, do którego prawa naruszono. Naprawienie szkody poprzez zapłatę dwukrotności takiego wynagrodzenia nazywane jest również „zryczałtowanym odszkodowaniem”.
Czytaj więcej

Roszczenie o naprawienie szkody

Twórcy – co do zasady – przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego. W przypadku naruszenia tych praw, twórca może m.in. żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy kiedy można dochodzić naprawienia takiej szkody i jak oszacować wysokość odszkodowania. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej

Likwidacja spółki z o.o.

W realiach działalności gospodarczej nierzadko dochodzi do zakończenia funkcjonowania spółek z ograniczoną działalnością. Jedną z przesłanek rozwiązania spółki jest decyzja wspólników o jej rozwiązaniu wyrażona odpowiednią uchwałą. Podjęcie takiej uchwały przez wspólników otwiera proces likwidacji spółki z o.o. Mówiąc ogólnie to sekwencja czynności zmierzających do uporządkowania i zamknięcia wszelkich spraw związanych z jej działalnością. Likwidacja nie ma charakteru dowolnego - jest regulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych. Jak zatem właściwie przeprowadzić proces likwidacji spółki z o.o.?
Czytaj więcej

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Zarówno inwestorzy, jak i osoby prywatne, często decydują się na skorzystanie z usług pośredników w obrocie nieruchomościami. Na co zwrócić uwagę zawierając umowę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości? Zachęcamy do lektury artykułu.
Czytaj więcej

Zasada jednakowego traktowania wspólników

Wspólnicy spółki z o.o. co do zasady powinni być jednakowo traktowani w takich samych okolicznościach. Co to oznacza i czy zasada ta obowiązuje w każdych okolicznościach? Na te pytania odpowiada r.pr. Ilona Fortuna w naszym nowym artykule. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej

Jak zamknąć aptekę?

W Polsce systematycznie maleje liczba funkcjonujących aptek i punktów aptecznych. Według statystyk w 2020 roku zamknięto aż 828 takich placówek. Nowelizacja Prawa farmaceutycznego w 2017 roku nie ułatwiła prowadzenia tego typu działalności. Przedsiębiorcy mają problem z dostosowaniem się do restrykcyjnych przepisów. Gdy dochodzi do tego brak rentowności działalności zamknięcie może okazać się nieuniknione. W dzisiejszym artykule przedstawiamy zasady związane z rezygnacją z prowadzenia apteki i wygaszeniem zezwolenia.
Czytaj więcej