Publikacje

Zasada jednakowego traktowania wspólników

Wspólnicy spółki z o.o. co do zasady powinni być jednakowo traktowani w takich samych okolicznościach. Co to oznacza i czy zasada ta obowiązuje w każdych okolicznościach? Na te pytania odpowiada r.pr. Ilona Fortuna w naszym nowym artykule. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej

Jak zamknąć aptekę?

W Polsce systematycznie maleje liczba funkcjonujących aptek i punktów aptecznych. Według statystyk w 2020 roku zamknięto aż 828 takich placówek. Nowelizacja Prawa farmaceutycznego w 2017 roku nie ułatwiła prowadzenia tego typu działalności. Przedsiębiorcy mają problem z dostosowaniem się do restrykcyjnych przepisów. Gdy dochodzi do tego brak rentowności działalności zamknięcie może okazać się nieuniknione. W dzisiejszym artykule przedstawiamy zasady związane z rezygnacją z prowadzenia apteki i wygaszeniem zezwolenia.
Czytaj więcej

Likwidacja apteki – leki

Aby móc płynnie i bezproblemowo zakończyć prowadzenie apteki warto zaplanować rozdysponowanie zapasem pozostałych w niej leków. W dzisiejszym artykule kilka słów o tym, czy można zorganizować wyprzedaż leków pacjentom, zwrócić je do hurtowni lub sprzedać innej aptece.
Czytaj więcej

Krajowy Rejestr Zadłużonych

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowa cyfrowa rewolucja – Krajowy Rejestr Zadłużonych. To kolejny krok w stronę unowocześnienia polskiego sądownictwa. Do wskazanego na początku w pełni zinformatyzowanego postępowania rejestrowego dotyczącego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, dołącza postępowanie upadłościowe.
Czytaj więcej

Renta planistyczna

Jak wynika ze statystyk, zdaniem Polaków pieniądze najlepiej jest inwestować w nieruchomości, gdyż jest to najpewniejsza forma zabezpieczenia majątku. W naszych publikacjach poruszaliśmy już temat audytu nieruchomości przed jej zakupem. W tym artykule zdecydowaliśmy się przybliżyć Państwu jeszcze jeden wątek – często pomijany, a niekiedy bardzo znamienny w skutkach – obowiązek zapłaty renty planistycznej.
Czytaj więcej

Zawezwanie do próby ugodowej

Truizmem jest stwierdzenie, że nic w życiu nie jest wieczne. I tak jest również z roszczeniami majątkowymi. Niezmiernie ważne jest zatem, by nie odkładać „na później” spraw związanych z naszymi dłużnikami. W przeciwnym razie, utracimy możliwość dochodzenia naszych wierzytelności, ze względu na ich przedawnienie. W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć tematykę problemu przerywania biegu przedawnienia poprzez zawezwanie do próby ugodowej.
Czytaj więcej

Zwrot zaliczki na poczet dywidendy

Na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zarząd może wypłacić wspólnikom zaliczki. Czy istnieje ryzyko, że wspólnik będzie musiał zwrócić otrzymaną zaliczkę na poczet dywidendy? Zapraszamy do lektury artykułu przygotowanego przez r.pr. Ilonę Fotunę.
Czytaj więcej

Znak towarowy – sposoby ochrony

W każdym biznesie kluczowe jest wypracowanie własnej marki. Zapewnia nam to rozpoznawalność i pozwala konsumentom rozróżnić nasze towary i usługi od tych oferowanych przez inne podmioty na rynku. Gdy na rynku występują produkty wyglądające zbyt podobnie, wówczas konsument może omyłkowo wybierać produkty naszej konkurencji. Miedzy innymi dlatego tak ważne jest posiadanie własnego znaku towarowego oraz jego skuteczna ochrona.
Czytaj więcej

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – kiedy musimy o niej pamiętać?

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – kiedy musimy o niej pamiętać? W ciągu ostatnich dwóch lat stosowania RODO zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych stało się dla już niemal codziennością. W związku z tym na początku lipca 2021 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła wytyczne ws. pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego (dostępne w języku angielskim ...
Czytaj więcej

Pełnomocnik z art. 210 K.S.H.

Co do zasady prowadzeniem spraw spółki z.o.o. oraz jej reprezentacją zajmuje się zarząd, którego członkowie mogą działać przy wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Jednakże, mogą się zdarzyć się sytuacje, w których członek zarządu nie może reprezentować spółki. Jak je zidentyfikować i rozwiązać problem, aby nie narazić się na bezskuteczność podjętej czynności - o tym w dzisiejszym artykule.
Czytaj więcej