Publikacje

Roszczenie o naprawienie szkody

Twórcy – co do zasady – przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego. W przypadku naruszenia tych praw, twórca może m.in. żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy kiedy można dochodzić naprawienia takiej szkody i jak oszacować wysokość odszkodowania. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej

Likwidacja spółki z o.o.

W realiach działalności gospodarczej nierzadko dochodzi do zakończenia funkcjonowania spółek z ograniczoną działalnością. Jedną z przesłanek rozwiązania spółki jest decyzja wspólników o jej rozwiązaniu wyrażona odpowiednią uchwałą. Podjęcie takiej uchwały przez wspólników otwiera proces likwidacji spółki z o.o. Mówiąc ogólnie to sekwencja czynności zmierzających do uporządkowania i zamknięcia wszelkich spraw związanych z jej działalnością. Likwidacja nie ma charakteru dowolnego - jest regulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych. Jak zatem właściwie przeprowadzić proces likwidacji spółki z o.o.?
Czytaj więcej

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Zarówno inwestorzy, jak i osoby prywatne, często decydują się na skorzystanie z usług pośredników w obrocie nieruchomościami. Na co zwrócić uwagę zawierając umowę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości? Zachęcamy do lektury artykułu.
Czytaj więcej

Zasada jednakowego traktowania wspólników

Wspólnicy spółki z o.o. co do zasady powinni być jednakowo traktowani w takich samych okolicznościach. Co to oznacza i czy zasada ta obowiązuje w każdych okolicznościach? Na te pytania odpowiada r.pr. Ilona Fortuna w naszym nowym artykule. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej

Jak zamknąć aptekę?

W Polsce systematycznie maleje liczba funkcjonujących aptek i punktów aptecznych. Według statystyk w 2020 roku zamknięto aż 828 takich placówek. Nowelizacja Prawa farmaceutycznego w 2017 roku nie ułatwiła prowadzenia tego typu działalności. Przedsiębiorcy mają problem z dostosowaniem się do restrykcyjnych przepisów. Gdy dochodzi do tego brak rentowności działalności zamknięcie może okazać się nieuniknione. W dzisiejszym artykule przedstawiamy zasady związane z rezygnacją z prowadzenia apteki i wygaszeniem zezwolenia.
Czytaj więcej

Likwidacja apteki – leki

Aby móc płynnie i bezproblemowo zakończyć prowadzenie apteki warto zaplanować rozdysponowanie zapasem pozostałych w niej leków. W dzisiejszym artykule kilka słów o tym, czy można zorganizować wyprzedaż leków pacjentom, zwrócić je do hurtowni lub sprzedać innej aptece.
Czytaj więcej

Krajowy Rejestr Zadłużonych

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowa cyfrowa rewolucja – Krajowy Rejestr Zadłużonych. To kolejny krok w stronę unowocześnienia polskiego sądownictwa. Do wskazanego na początku w pełni zinformatyzowanego postępowania rejestrowego dotyczącego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, dołącza postępowanie upadłościowe.
Czytaj więcej

Renta planistyczna

Jak wynika ze statystyk, zdaniem Polaków pieniądze najlepiej jest inwestować w nieruchomości, gdyż jest to najpewniejsza forma zabezpieczenia majątku. W naszych publikacjach poruszaliśmy już temat audytu nieruchomości przed jej zakupem. W tym artykule zdecydowaliśmy się przybliżyć Państwu jeszcze jeden wątek – często pomijany, a niekiedy bardzo znamienny w skutkach – obowiązek zapłaty renty planistycznej.
Czytaj więcej

Zawezwanie do próby ugodowej

Truizmem jest stwierdzenie, że nic w życiu nie jest wieczne. I tak jest również z roszczeniami majątkowymi. Niezmiernie ważne jest zatem, by nie odkładać „na później” spraw związanych z naszymi dłużnikami. W przeciwnym razie, utracimy możliwość dochodzenia naszych wierzytelności, ze względu na ich przedawnienie. W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć tematykę problemu przerywania biegu przedawnienia poprzez zawezwanie do próby ugodowej.
Czytaj więcej

Zwrot zaliczki na poczet dywidendy

Na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zarząd może wypłacić wspólnikom zaliczki. Czy istnieje ryzyko, że wspólnik będzie musiał zwrócić otrzymaną zaliczkę na poczet dywidendy? Zapraszamy do lektury artykułu przygotowanego przez r.pr. Ilonę Fotunę.
Czytaj więcej