Publikacje

Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki, a “Apteka dla Aptekarza” – zakres weryfikacji przez WIF

Sprzedaż apteki, przekształcenie przedsiębiorcy, czy zmiana danych osobowych – wszystkie te sytuacje wymagają zmiany treści zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Postępowanie przed WIF nie zawsze jednak może przynieść zamierzony skutek. Obostrzenia w prowadzeniu Aptek wprowadzone nowelizacją Prawa farmaceutycznego (tzw. „Apteka dla Aptekarza”) nie pozostają bez wpływu na działalność przedsiębiorców, którzy prowadzili już swoje Apteki w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów. W tym artykule podpowiadamy, jakie zmiany w zezwoleniach są możliwe po nowelizacji.
Czytaj więcej

Przesłanki ogłoszenia upadłości i możliwe sposoby prowadzenia postępowania upadłościowego. Upadłość – to koniec, czy szansa na ratunek firmy?

W czasie pandemii COVID-19 na pierwszym miejscu stawiamy ochronę zdrowia i życia ludzi. Jest to w pełni uzasadnione i konieczne, niemniej wprowadzane ograniczenia z pewnością odbijają się negatywnie na gospodarce i skutkują utratą płynności finansowej wielu przedsiębiorców. Czy ratunkiem dla firmy może być upadłość?
Czytaj więcej

Praca zdalna w dobie pandemii – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Rozprzestrzeniająca się na całym świecie pandemia koronawirusa spowodowała konieczność zastosowania rozwiązań mających na celu ograniczanie liczby zakażeń i zasięgu pandemii. Rekomendacje ograniczenia opuszczania miejsca zamieszkania do minimum mogą wydawać się stać w sprzeczności z koniecznością wykonywania zadań służbowych i funkcjonowania przedsiębiorstw. Na szczęście w dobie dostępności internetu i szerokiego wachlarzu usług świadczonych na odległość, możliwe...
Czytaj więcej

Jak przetrwać czas pandemii i zachować pracowników?

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 wiele firm musi zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością. Brak dostaw, spadek zapotrzebowania na towary, czy usługi firmy, problemy z płynnością finansową, a w konsekwencji brak możliwości zatrudniania pracowników na dotychczasową skalę. Praca zdalna, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, czy odroczenie płatności składek ZUS nie rozwiążą...
Czytaj więcej

Praca zdalna zgodna z RODO

W związku z panującym czasem pandemii i wdrażaniem środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wiele osób musiało zmienić tryb pracy na zdalną i wykonywać dotychczasowe zadania poza stałą siedzibą biura (co zresztą było sugestią ustawodawcy – art. 3 tzw. ustawy o koronawirusie). Nie oznacza to jednak zwolnienia z zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z rozporządzenia o...
Czytaj więcej

Czy twój termin administracyjny biegnie w czasie pandemii COVID – 19?

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg niektórych przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Które terminy ulegają zawieszeniu? Są to terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego: 1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, 2) do dokonania przez...
Czytaj więcej

Branża turystyczna w dobie pandemii. Jak tarcza antykryzysowa chroni biura podróży i ich klientów?

Pandemia uderza w nas wszystkich, co do tego nie ma wątpliwości. Każdy mierzy się z wyzwaniami, jakie stawia nowa rzeczywistość – zamknięte szkoły, przedszkola i uczelnie, próby wprowadzenia nauki zdalnej, walka o utrzymanie przedsiębiorstw i miejsc pracy. Są jednak podmioty, dla których w obecnej sytuacji utrzymanie się na rynku jest szczególnie trudne. Zakaz przemieszczania się...
Czytaj więcej

Zarządzanie kryzysowe w firmie

Aktualna sytuacja epidemiologiczna odbija się negatywnie nie tylko na naszym zdrowiu, ale także na gospodarce, o czym większość z nas już się boleśnie przekonała – albo przekona się w najbliższym czasie. I praktycznie nie ma tu znaczenia czy przedsiębiorca prowadzi kawiarnię, fabrykę nakrętek czy kancelarię rachunkową – koronawirus SARS-CoV-2 uderzy we wszystkich, bezpośrednio lub na...
Czytaj więcej