Publikacje

Pojęcie spółki dominującej i zależnej w KSH

Kodeks Spółek Handlowych zawiera definicję spółki dominującej i zależnej, która nie jest łatwa do zinterpretowania. Tymczasem następstw ustalenia istnienia stosunku dominacji i zależności między spółkami przewiduje wiele. Zapraszam do zapoznania się z artykułem, który przybliża pojęcie spółki dominującej i zależnej z KSH. Polecam go szczególnie wszelkiego rodzaju zrzeszeniom spółek.
Czytaj więcej

Reprezentacja spółki komandytowej w umowach z członkiem zarządu komplementariusza

Spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to podmiot powszechnie już spotykany w obrocie gospodarczym. Ustalenie osób uprawnionych do zawierania umów w jej imieniu wciąż jednak bywa problemem dla przedsiębiorców. Jeden ze szczególnych przypadków reprezentacji analizujemy w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej

Zmiana umowy spółki osobowej – aneks do umowy czy uchwała?

Sposób zmiany umowy spółki osobowej wydaje się być uregulowany w przepisach w sposób wystarczający – wystarczy zgoda wszystkich wspólników. Rzeczywistość pokazuje, że interpretacja pojęcia „zgoda wspólników” może nastręczać wielu trudności i pozornie prosto sformułowany przepis może więcej utrudniać niż ułatwiać.
Czytaj więcej

Formy współpracy z członkiem Zarządu w sp. z o.o. – umowa o pracę, kontrakt menadżerski, czy powołanie?

Po podjęciu ważnej decyzji o wyborze odpowiednich osób na stanowiska członków zarządu spółki z o.o. przychodzi czas na wybór formy współpracy. Wspólnicy i członkowie zarządu często zastanawiają się, czy zawrzeć umowę o pracę, kontrakt menadżerski, czy poprzestać na samym powołaniu. Jakie skutki prawne wiążą się z każdą z tych form i czym kierować się przy wyborze? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.
Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z o.o. za szkody wyrządzone spółce

Ryzyko gospodarcze jest nieodłącznym elementem biznesu. Decyzja o jego poniesieniu może prowadzić do spektakularnego sukcesu, ale może też przysporzyć spółce problemów. Sukces ma wielu ojców, ale kto odpowie za porażkę? Czy spółka może obciążyć zarząd odpowiedzialnością za skutki nietrafionych decyzji? Zapraszamy do lektury artykułu.
Czytaj więcej

Głosowanie przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Wspólników

Jako wspólnik spółki masz prawo głosować nad uchwałami podejmowanymi na zgromadzeniu wspólników. Co jednak, jeżeli nie możesz zjawić się na zgromadzeniu, a nie masz możliwości głosowania w systemie teleinformatycznym? Nie musisz rezygnować ze swoich praw. Wystarczy dobrze napisane pełnomocnictwo i na zgromadzenie wspólników możesz oddelegować osobę, która zagłosuje w Twoim imieniu. Co zrobić, aby pełnomocnictwo było skuteczne i umożliwiało Ci realizację prawa głosu? O tym w poniższym artykule.
Czytaj więcej

Umowa o pracę z członkiem zarządu sp. z o.o.

Regulując stosunki prawne członka zarządu ze spółką z o.o. warto rozważyć dodatkowe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Jest to odrębny stosunek umowny, który daje stronom większą stabilność. Nierzadko więc członek zarządu lub osoba, która kandyduje na to stanowisko jest zainteresowana, by była ona podstawą zatrudnienia zamiast tzw. kontraktu managerskiego. Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu wymaga zachowania ściśle określonej procedury przewidzianej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu pracy. Nie lada wyzwaniem może okazać się również jej rozwiązanie. Po szczegóły zapraszam do artykułu: Umowa o pracę z członkiem zarządu sp. z o.o.
Czytaj więcej

Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki, a “Apteka dla Aptekarza” – zakres weryfikacji przez WIF

Sprzedaż apteki, przekształcenie przedsiębiorcy, czy zmiana danych osobowych – wszystkie te sytuacje wymagają zmiany treści zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Postępowanie przed WIF nie zawsze jednak może przynieść zamierzony skutek. Obostrzenia w prowadzeniu Aptek wprowadzone nowelizacją Prawa farmaceutycznego (tzw. „Apteka dla Aptekarza”) nie pozostają bez wpływu na działalność przedsiębiorców, którzy prowadzili już swoje Apteki w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów. W tym artykule podpowiadamy, jakie zmiany w zezwoleniach są możliwe po nowelizacji.
Czytaj więcej

Przesłanki ogłoszenia upadłości i możliwe sposoby prowadzenia postępowania upadłościowego. Upadłość – to koniec, czy szansa na ratunek firmy?

W czasie pandemii COVID-19 na pierwszym miejscu stawiamy ochronę zdrowia i życia ludzi. Jest to w pełni uzasadnione i konieczne, niemniej wprowadzane ograniczenia z pewnością odbijają się negatywnie na gospodarce i skutkują utratą płynności finansowej wielu przedsiębiorców. Czy ratunkiem dla firmy może być upadłość?
Czytaj więcej

Praca zdalna w dobie pandemii – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Rozprzestrzeniająca się na całym świecie pandemia koronawirusa spowodowała konieczność zastosowania rozwiązań mających na celu ograniczanie liczby zakażeń i zasięgu pandemii. Rekomendacje ograniczenia opuszczania miejsca zamieszkania do minimum mogą wydawać się stać w sprzeczności z koniecznością wykonywania zadań służbowych i funkcjonowania przedsiębiorstw. Na szczęście w dobie dostępności internetu i szerokiego wachlarzu usług świadczonych na odległość, możliwe...
Czytaj więcej