Publikacje

Głosowanie przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Wspólników

Jako wspólnik spółki masz prawo głosować nad uchwałami podejmowanymi na zgromadzeniu wspólników. Co jednak, jeżeli nie możesz zjawić się na zgromadzeniu, a nie masz możliwości głosowania w systemie teleinformatycznym? Nie musisz rezygnować ze swoich praw. Wystarczy dobrze napisane pełnomocnictwo i na zgromadzenie wspólników możesz oddelegować osobę, która zagłosuje w Twoim imieniu. Co zrobić, aby pełnomocnictwo było skuteczne i umożliwiało Ci realizację prawa głosu? O tym w poniższym artykule.
Czytaj więcej

Umowa o pracę z członkiem zarządu sp. z o.o.

Regulując stosunki prawne członka zarządu ze spółką z o.o. warto rozważyć dodatkowe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Jest to odrębny stosunek umowny, który daje stronom większą stabilność. Nierzadko więc członek zarządu lub osoba, która kandyduje na to stanowisko jest zainteresowana, by była ona podstawą zatrudnienia zamiast tzw. kontraktu managerskiego. Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu wymaga zachowania ściśle określonej procedury przewidzianej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu pracy. Nie lada wyzwaniem może okazać się również jej rozwiązanie. Po szczegóły zapraszam do artykułu: Umowa o pracę z członkiem zarządu sp. z o.o.
Czytaj więcej

Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki, a “Apteka dla Aptekarza” – zakres weryfikacji przez WIF

Sprzedaż apteki, przekształcenie przedsiębiorcy, czy zmiana danych osobowych – wszystkie te sytuacje wymagają zmiany treści zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Postępowanie przed WIF nie zawsze jednak może przynieść zamierzony skutek. Obostrzenia w prowadzeniu Aptek wprowadzone nowelizacją Prawa farmaceutycznego (tzw. „Apteka dla Aptekarza”) nie pozostają bez wpływu na działalność przedsiębiorców, którzy prowadzili już swoje Apteki w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów. W tym artykule podpowiadamy, jakie zmiany w zezwoleniach są możliwe po nowelizacji.
Czytaj więcej

Przesłanki ogłoszenia upadłości i możliwe sposoby prowadzenia postępowania upadłościowego. Upadłość – to koniec, czy szansa na ratunek firmy?

W czasie pandemii COVID-19 na pierwszym miejscu stawiamy ochronę zdrowia i życia ludzi. Jest to w pełni uzasadnione i konieczne, niemniej wprowadzane ograniczenia z pewnością odbijają się negatywnie na gospodarce i skutkują utratą płynności finansowej wielu przedsiębiorców. Czy ratunkiem dla firmy może być upadłość?
Czytaj więcej

Praca zdalna w dobie pandemii – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Rozprzestrzeniająca się na całym świecie pandemia koronawirusa spowodowała konieczność zastosowania rozwiązań mających na celu ograniczanie liczby zakażeń i zasięgu pandemii. Rekomendacje ograniczenia opuszczania miejsca zamieszkania do minimum mogą wydawać się stać w sprzeczności z koniecznością wykonywania zadań służbowych i funkcjonowania przedsiębiorstw. Na szczęście w dobie dostępności internetu i szerokiego wachlarzu usług świadczonych na odległość, możliwe...
Czytaj więcej

Jak przetrwać czas pandemii i zachować pracowników?

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 wiele firm musi zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością. Brak dostaw, spadek zapotrzebowania na towary, czy usługi firmy, problemy z płynnością finansową, a w konsekwencji brak możliwości zatrudniania pracowników na dotychczasową skalę. Praca zdalna, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, czy odroczenie płatności składek ZUS nie rozwiążą...
Czytaj więcej

Praca zdalna zgodna z RODO

W związku z panującym czasem pandemii i wdrażaniem środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wiele osób musiało zmienić tryb pracy na zdalną i wykonywać dotychczasowe zadania poza stałą siedzibą biura (co zresztą było sugestią ustawodawcy – art. 3 tzw. ustawy o koronawirusie). Nie oznacza to jednak zwolnienia z zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z rozporządzenia o...
Czytaj więcej

Czy twój termin administracyjny biegnie w czasie pandemii COVID – 19?

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg niektórych przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Które terminy ulegają zawieszeniu? Są to terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego: 1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, 2) do dokonania przez...
Czytaj więcej

Branża turystyczna w dobie pandemii. Jak tarcza antykryzysowa chroni biura podróży i ich klientów?

Pandemia uderza w nas wszystkich, co do tego nie ma wątpliwości. Każdy mierzy się z wyzwaniami, jakie stawia nowa rzeczywistość – zamknięte szkoły, przedszkola i uczelnie, próby wprowadzenia nauki zdalnej, walka o utrzymanie przedsiębiorstw i miejsc pracy. Są jednak podmioty, dla których w obecnej sytuacji utrzymanie się na rynku jest szczególnie trudne. Zakaz przemieszczania się...
Czytaj więcej

Zarządzanie kryzysowe w firmie

Aktualna sytuacja epidemiologiczna odbija się negatywnie nie tylko na naszym zdrowiu, ale także na gospodarce, o czym większość z nas już się boleśnie przekonała – albo przekona się w najbliższym czasie. I praktycznie nie ma tu znaczenia czy przedsiębiorca prowadzi kawiarnię, fabrykę nakrętek czy kancelarię rachunkową – koronawirus SARS-CoV-2 uderzy we wszystkich, bezpośrednio lub na...
Czytaj więcej