Publikacje

Regulamin organizacyjny w przedsiębiorstwie

Regulamin organizacyjny to podstawowy dokument określający funkcjonowanie w organizacji. Aby dowiedzieć się czym właściwie jest, co zawiera, jakie korzyści wiążą się z wprowadzeniem go w firmie i w jaki sposób regulamin organizacyjny może wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa zapraszam do zapoznania się z artykułem.
Czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielu przedsiębiorców przez lata prowadzi swoją firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak w pewnym momencie, aby się dalej rozwijać, zwiększyć renomę, czy pozyskać inwestora koniecznością, ale i szansą okazuje się przekształcenie w spółkę kapitałową. Warto wiedzieć jakie korzyści daje przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o. i jak wygląda procedura przekształcenia.
Czytaj więcej

Umowa przeniesienia praw autorskich – wybrane elementy warunkujące ważność i skuteczność umowy

Zarówno uczestnicy obrotu gospodarczego, jak i prywatnego, coraz częściej mają świadomość konieczności uregulowania kwestii praw autorskich do nabywanych utworów. Większość z nas wie, że zamawiając identyfikację wizualną firmy, projekt strony internetowej, czy też film z rodzinnej uroczystości, trzeba też nabyć prawa autorskie do dzieła. Jednak wiedza o tym, jak to zrobić, żeby faktycznie mieć prawo w pełni korzystać z utworu, nie jest już tak powszechna. Zapraszamy do lektury artykułu.
Czytaj więcej

Działalność marketingowa przedsiębiorcy – zgodność z RODO to nie wszystko

Niemal żaden biznes nie jest w stanie dobrze funkcjonować bez odpowiednio stabilnej bazy klientów. Jak zatem zdobyć klientelę? W tym temacie nic nie działa tak dobrze jak przemyślany marketing, a dodatkowo, żeby wymyślone przez nas mechanizmy mogły prawidłowo funkcjonować i przede wszystkim owocować niezbędne jest zadbanie o ich aspekt prawny. Samo przestrzeganie RODO to nie wszystko. Na drodze przedsiębiorców stoi jeszcze prawo telekomunikacyjne i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jak zatem zorganizować nasz marketing, żeby oprócz swojej skuteczności zapewniał zgodność z przepisami? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.
Czytaj więcej

Kara umowna przy odstąpieniu od umowy

Karę umowną można spotkać w prawie każdej umowie handlowej. Nie zawsze jednak może ona zostać skutecznie zastrzeżona. Jak prawidłowo zabezpieczyć swoje interesy w umowie, ale również kiedy bronić się przed niezasadnym roszczeniem o zapłatę kary umownej - o tym w artykule.
Czytaj więcej

Zmiany w przekształceniach spółek

Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności do tej pory kojarzyła się długimi i kosztownymi procedurami. Znowelizowane 1 marca 2020 r. przepisy kodeksu spółek handlowych wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom i korzystnie wpływają nie tylko na czas trwania przekształcenia, ale także na koszty jego przeprowadzenia. Więcej szczegółów w poniższym artykule.
Czytaj więcej

Pojęcie spółki dominującej i zależnej w KSH

Kodeks Spółek Handlowych zawiera definicję spółki dominującej i zależnej, która nie jest łatwa do zinterpretowania. Tymczasem następstw ustalenia istnienia stosunku dominacji i zależności między spółkami przewiduje wiele. Zapraszam do zapoznania się z artykułem, który przybliża pojęcie spółki dominującej i zależnej z KSH. Polecam go szczególnie wszelkiego rodzaju zrzeszeniom spółek.
Czytaj więcej

Reprezentacja spółki komandytowej w umowach z członkiem zarządu komplementariusza

Spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to podmiot powszechnie już spotykany w obrocie gospodarczym. Ustalenie osób uprawnionych do zawierania umów w jej imieniu wciąż jednak bywa problemem dla przedsiębiorców. Jeden ze szczególnych przypadków reprezentacji analizujemy w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej

Zmiana umowy spółki osobowej – aneks do umowy czy uchwała?

Sposób zmiany umowy spółki osobowej wydaje się być uregulowany w przepisach w sposób wystarczający – wystarczy zgoda wszystkich wspólników. Rzeczywistość pokazuje, że interpretacja pojęcia „zgoda wspólników” może nastręczać wielu trudności i pozornie prosto sformułowany przepis może więcej utrudniać niż ułatwiać.
Czytaj więcej

Formy współpracy z członkiem Zarządu w sp. z o.o. – umowa o pracę, kontrakt menadżerski, czy powołanie?

Po podjęciu ważnej decyzji o wyborze odpowiednich osób na stanowiska członków zarządu spółki z o.o. przychodzi czas na wybór formy współpracy. Wspólnicy i członkowie zarządu często zastanawiają się, czy zawrzeć umowę o pracę, kontrakt menadżerski, czy poprzestać na samym powołaniu. Jakie skutki prawne wiążą się z każdą z tych form i czym kierować się przy wyborze? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.
Czytaj więcej