Publikacje

Odpowiedzialność karna członków zarządu

Zajmowanie się zarządzaniem spółką handlową generuje potencjalną odpowiedzialność karną za czyny lub zaniechania z racji zajmowanego stanowiska. Członkowie zarządu mogą odpowiadać również w przypadku, gdy czynu zabronionego nie popełnili osobiście, a jest on wynikiem funkcjonowania zakładu, który reprezentują albo braku odpowiedniego nadzoru nad podwładnymi. Aby dowiedzieć się, jakie są rodzaje przestępstw i wykroczeń, za które mogą odpowiadać osoby sprawujące funkcje kierownicze w spółce zapraszam do zapoznania się z artykułem.
Czytaj więcej

Audyt nieruchomości – na co należy zwrócić uwagę kupując działkę?

Zakup nieruchomości jest zdaje się najpopularniejszym sposobem na inwestycję posiadanej gotówki. W poniższym artykule zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie, które należy zbadać przed zdecydowaniem się na kupno działki, niezależnie czy chcemy budować na niej dom czy planujemy większą inwestycję.
Czytaj więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa i odpowiedzialność za jej naruszenie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Współcześnie, jednym z najistotniejszych czynników, od których zależy sukces gospodarczy jest szeroko rozumiana informacja. Posiadana wiedza może przesądzać o przewadze konkurencyjnej, dlatego przedsiębiorcom zależy na zachowaniu zdobytych informacji w tajemnicy. Jak skutecznie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed ujawnieniem i co robić, jeśli poufność zostanie naruszona? Zapraszamy do lektury artykułu.
Czytaj więcej

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z dwóch spółek kapitałowych uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. Spółka ma swój niezależny od wspólników majątek, może zaciągać zobowiązania w swoim imieniu na swój własny rachunek, pozywać, a także być pozywana. Jednakże co się dzieje w przypadku gdy spółka nie posiada majątku na spłatę swoich zobowiązań? Czy wierzyciel zostaje bez możliwości zaspokojenia swojej wierzytelności?
Czytaj więcej

Regulamin organizacyjny w przedsiębiorstwie

Regulamin organizacyjny to podstawowy dokument określający funkcjonowanie w organizacji. Aby dowiedzieć się czym właściwie jest, co zawiera, jakie korzyści wiążą się z wprowadzeniem go w firmie i w jaki sposób regulamin organizacyjny może wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa zapraszam do zapoznania się z artykułem.
Czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielu przedsiębiorców przez lata prowadzi swoją firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak w pewnym momencie, aby się dalej rozwijać, zwiększyć renomę, czy pozyskać inwestora koniecznością, ale i szansą okazuje się przekształcenie w spółkę kapitałową. Warto wiedzieć jakie korzyści daje przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o. i jak wygląda procedura przekształcenia.
Czytaj więcej

Umowa przeniesienia praw autorskich – wybrane elementy warunkujące ważność i skuteczność umowy

Zarówno uczestnicy obrotu gospodarczego, jak i prywatnego, coraz częściej mają świadomość konieczności uregulowania kwestii praw autorskich do nabywanych utworów. Większość z nas wie, że zamawiając identyfikację wizualną firmy, projekt strony internetowej, czy też film z rodzinnej uroczystości, trzeba też nabyć prawa autorskie do dzieła. Jednak wiedza o tym, jak to zrobić, żeby faktycznie mieć prawo w pełni korzystać z utworu, nie jest już tak powszechna. Zapraszamy do lektury artykułu.
Czytaj więcej

Działalność marketingowa przedsiębiorcy – zgodność z RODO to nie wszystko

Niemal żaden biznes nie jest w stanie dobrze funkcjonować bez odpowiednio stabilnej bazy klientów. Jak zatem zdobyć klientelę? W tym temacie nic nie działa tak dobrze jak przemyślany marketing, a dodatkowo, żeby wymyślone przez nas mechanizmy mogły prawidłowo funkcjonować i przede wszystkim owocować niezbędne jest zadbanie o ich aspekt prawny. Samo przestrzeganie RODO to nie wszystko. Na drodze przedsiębiorców stoi jeszcze prawo telekomunikacyjne i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jak zatem zorganizować nasz marketing, żeby oprócz swojej skuteczności zapewniał zgodność z przepisami? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.
Czytaj więcej

Kara umowna przy odstąpieniu od umowy

Karę umowną można spotkać w prawie każdej umowie handlowej. Nie zawsze jednak może ona zostać skutecznie zastrzeżona. Jak prawidłowo zabezpieczyć swoje interesy w umowie, ale również kiedy bronić się przed niezasadnym roszczeniem o zapłatę kary umownej - o tym w artykule.
Czytaj więcej

Zmiany w przekształceniach spółek

Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności do tej pory kojarzyła się długimi i kosztownymi procedurami. Znowelizowane 1 marca 2020 r. przepisy kodeksu spółek handlowych wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom i korzystnie wpływają nie tylko na czas trwania przekształcenia, ale także na koszty jego przeprowadzenia. Więcej szczegółów w poniższym artykule.
Czytaj więcej