Publikacje

Odmowa rejestracji znaku towarowego a wtórna zdolność odróżniająca

Oznaczenie przedsiębiorstwa, które wyróżnia się na rynku, to niezaprzeczalna wartość każdego biznesu. Warto zadbać zatem o odpowiedną ochronę chociażby poprzez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy. Jeżeli martwisz się, że twoje oznaczenie nie otrzyma wnioskowanej ochrony albo może właśnie otrzymałeś negatywną odpowiedź Urzędu Patentowego, zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem Marty Śledź.
Czytaj więcej

Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

Czy czas przeznaczony na dojazd i powrót z podróży służbowej zalicza się do czasu pracy pracownika - to pytanie często zadają sobie pracodawcy kierujący swoich pracowników w delegacje do innych oddziałów firmy, czy też do klienta. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, w jakich godzinach przypada podróż pracownika. Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy w podróży służbowej? O tym dzisiejszym artykule.
Czytaj więcej

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej – kiedy można żądać jej uchylenia, a kiedy stwierdzenia nieistnienia uchwały?

Najważniejsze decyzje we wspólnotach mieszkaniowych podejmowane są w formie uchwał właścicieli lokali. Decyzje takie, chociaż nie wymagają jednomyślności, po ich przegłosowaniu obowiązują wszystkich właścicieli. Jakie są możliwości podważenia nieprawidłowych uchwał i kto może to zrobić? O tym w dzisiejszym artykule.
Czytaj więcej

Ochrona marki a zdolność odróżniająca znaku towarowego – czy każde oznaczenie podlega ochronie?

Przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku nierzadko zapominają o ochronie swojej marki i wybierając nazwę na początku działalności nie zwracają szczególnej uwagi na jej opisowy charakter. Dopiero gdy ktoś na rynku wykorzystuje ich oznaczenie zaczynają zwracać uwagę na przysługujące im prawa. Aby nie dopuścić do sytuacji naruszenia, albo przynajmniej uzyskać mocny argument do walki z naruszycielami warto odpowiednio wcześnie zadbać o ochronę swojego przedsiębiorstwa. W poniższym artykule wskazujemy, jakie oznaczenia mogą uzyskać ochronę w ramach własności przemysłowej i czym należy kierować się przy wyborze oznaczenia własnych towarów lub usług.
Czytaj więcej

Sposób przedawnienia roszczeń wymagalnych na dzień zmiany przepisów o skróceniu terminu przedawnienia

Niedawno zmieniły się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące terminu przedawniania się roszczeń. Zmiana ta polega przede wszystkim na skróceniu tych terminów z 10 do 6 lat. Wpływa ona także na sposób kalkulacji terminów przedawnień roszczeń, które były wymagalne na dzień powyższej zmiany. Aby dowiedzieć się, jak określić taki termin zgodnie z nowymi przepisami – zapraszamy do lektury artykułu.
Czytaj więcej

Umowa przeniesienia praw autorskich a umowa licencyjna. Która korzystniejsza dla przedsiębiorcy?

Czy nabywając utwór warto ograniczyć się do nabycia licencji, czy może lepiej zainwestować większe środki w umowę przeniesienia praw autorskich? Zapraszamy do lektury artykułu.
Czytaj więcej

Odpowiedzialność karna członków zarządu

Zajmowanie się zarządzaniem spółką handlową generuje potencjalną odpowiedzialność karną za czyny lub zaniechania z racji zajmowanego stanowiska. Członkowie zarządu mogą odpowiadać również w przypadku, gdy czynu zabronionego nie popełnili osobiście, a jest on wynikiem funkcjonowania zakładu, który reprezentują albo braku odpowiedniego nadzoru nad podwładnymi. Aby dowiedzieć się, jakie są rodzaje przestępstw i wykroczeń, za które mogą odpowiadać osoby sprawujące funkcje kierownicze w spółce zapraszam do zapoznania się z artykułem.
Czytaj więcej

Audyt nieruchomości – na co należy zwrócić uwagę kupując działkę?

Zakup nieruchomości jest zdaje się najpopularniejszym sposobem na inwestycję posiadanej gotówki. W poniższym artykule zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie, które należy zbadać przed zdecydowaniem się na kupno działki, niezależnie czy chcemy budować na niej dom czy planujemy większą inwestycję.
Czytaj więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa i odpowiedzialność za jej naruszenie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Współcześnie, jednym z najistotniejszych czynników, od których zależy sukces gospodarczy jest szeroko rozumiana informacja. Posiadana wiedza może przesądzać o przewadze konkurencyjnej, dlatego przedsiębiorcom zależy na zachowaniu zdobytych informacji w tajemnicy. Jak skutecznie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed ujawnieniem i co robić, jeśli poufność zostanie naruszona? Zapraszamy do lektury artykułu.
Czytaj więcej

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z dwóch spółek kapitałowych uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. Spółka ma swój niezależny od wspólników majątek, może zaciągać zobowiązania w swoim imieniu na swój własny rachunek, pozywać, a także być pozywana. Jednakże co się dzieje w przypadku gdy spółka nie posiada majątku na spłatę swoich zobowiązań? Czy wierzyciel zostaje bez możliwości zaspokojenia swojej wierzytelności?
Czytaj więcej