Publikacje

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielu przedsiębiorców przez lata prowadzi swoją firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak w pewnym momencie, aby się dalej rozwijać, zwiększyć renomę, czy pozyskać inwestora koniecznością, ale i szansą okazuje się przekształcenie w spółkę kapitałową. Warto wiedzieć jakie korzyści daje przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o. i jak wygląda procedura przekształcenia.
Czytaj więcej

Umowa przeniesienia praw autorskich – wybrane elementy warunkujące ważność i skuteczność umowy

Zarówno uczestnicy obrotu gospodarczego, jak i prywatnego, coraz częściej mają świadomość konieczności uregulowania kwestii praw autorskich do nabywanych utworów. Większość z nas wie, że zamawiając identyfikację wizualną firmy, projekt strony internetowej, czy też film z rodzinnej uroczystości, trzeba też nabyć prawa autorskie do dzieła. Jednak wiedza o tym, jak to zrobić, żeby faktycznie mieć prawo w pełni korzystać z utworu, nie jest już tak powszechna. Zapraszamy do lektury artykułu.
Czytaj więcej

Działalność marketingowa przedsiębiorcy – zgodność z RODO to nie wszystko

Niemal żaden biznes nie jest w stanie dobrze funkcjonować bez odpowiednio stabilnej bazy klientów. Jak zatem zdobyć klientelę? W tym temacie nic nie działa tak dobrze jak przemyślany marketing, a dodatkowo, żeby wymyślone przez nas mechanizmy mogły prawidłowo funkcjonować i przede wszystkim owocować niezbędne jest zadbanie o ich aspekt prawny. Samo przestrzeganie RODO to nie wszystko. Na drodze przedsiębiorców stoi jeszcze prawo telekomunikacyjne i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jak zatem zorganizować nasz marketing, żeby oprócz swojej skuteczności zapewniał zgodność z przepisami? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.
Czytaj więcej

Kara umowna przy odstąpieniu od umowy

Karę umowną można spotkać w prawie każdej umowie handlowej. Nie zawsze jednak może ona zostać skutecznie zastrzeżona. Jak prawidłowo zabezpieczyć swoje interesy w umowie, ale również kiedy bronić się przed niezasadnym roszczeniem o zapłatę kary umownej - o tym w artykule.
Czytaj więcej

Zmiany w przekształceniach spółek

Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności do tej pory kojarzyła się długimi i kosztownymi procedurami. Znowelizowane 1 marca 2020 r. przepisy kodeksu spółek handlowych wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom i korzystnie wpływają nie tylko na czas trwania przekształcenia, ale także na koszty jego przeprowadzenia. Więcej szczegółów w poniższym artykule.
Czytaj więcej

Pojęcie spółki dominującej i zależnej w KSH

Kodeks Spółek Handlowych zawiera definicję spółki dominującej i zależnej, która nie jest łatwa do zinterpretowania. Tymczasem następstw ustalenia istnienia stosunku dominacji i zależności między spółkami przewiduje wiele. Zapraszam do zapoznania się z artykułem, który przybliża pojęcie spółki dominującej i zależnej z KSH. Polecam go szczególnie wszelkiego rodzaju zrzeszeniom spółek.
Czytaj więcej

Reprezentacja spółki komandytowej w umowach z członkiem zarządu komplementariusza

Spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to podmiot powszechnie już spotykany w obrocie gospodarczym. Ustalenie osób uprawnionych do zawierania umów w jej imieniu wciąż jednak bywa problemem dla przedsiębiorców. Jeden ze szczególnych przypadków reprezentacji analizujemy w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej

Zmiana umowy spółki osobowej – aneks do umowy czy uchwała?

Sposób zmiany umowy spółki osobowej wydaje się być uregulowany w przepisach w sposób wystarczający – wystarczy zgoda wszystkich wspólników. Rzeczywistość pokazuje, że interpretacja pojęcia „zgoda wspólników” może nastręczać wielu trudności i pozornie prosto sformułowany przepis może więcej utrudniać niż ułatwiać.
Czytaj więcej

Formy współpracy z członkiem Zarządu w sp. z o.o. – umowa o pracę, kontrakt menadżerski, czy powołanie?

Po podjęciu ważnej decyzji o wyborze odpowiednich osób na stanowiska członków zarządu spółki z o.o. przychodzi czas na wybór formy współpracy. Wspólnicy i członkowie zarządu często zastanawiają się, czy zawrzeć umowę o pracę, kontrakt menadżerski, czy poprzestać na samym powołaniu. Jakie skutki prawne wiążą się z każdą z tych form i czym kierować się przy wyborze? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.
Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z o.o. za szkody wyrządzone spółce

Ryzyko gospodarcze jest nieodłącznym elementem biznesu. Decyzja o jego poniesieniu może prowadzić do spektakularnego sukcesu, ale może też przysporzyć spółce problemów. Sukces ma wielu ojców, ale kto odpowie za porażkę? Czy spółka może obciążyć zarząd odpowiedzialnością za skutki nietrafionych decyzji? Zapraszamy do lektury artykułu.
Czytaj więcej